Publicerad: 2024-02-13 10:52 | Uppdaterad: 2024-02-13 10:52

Centrum för hälsokriser sekonderar personal till kolerautbrott

En dörringång med en lapp ovanför där det står Cholera Treatment Centre i bakgrunden syns en hink
Behandlingscentrum för kolera i Zambia Foto: Caroline de Groot

Zambia genomlever just nu det värsta kolerautbrottet på över två decennier. Den akuta diarrésjukdomen kan vara dödlig om den inte behandlas, men med snabb och korrekt hjälp kan majoriteten av de drabbade behandlas och tillfriskna. Centrum för hälsokriser har tidigare sekonderat personal till kolerautbrott, och den 26 januari reste Caroline de Groot till Zambia via centrumets samarbete med Läkare utan gränser (MSF).

Kvinna med blont hår klädd i en blå topp står framför en byggnad med glasfasad
Caroline de Groot - koordinator för universitetssamverkan på Centrum för hälsokriser Foto: Evelina Björninen

Caroline är samordnare för universitetssamverkan på Centrum för hälsokriser. I sin roll jobbar hon mycket med centrumets utveckling av samarbetet mellan universitet inom området hälsokriser. Innan Caroline, som är alumn från KI:s mastersprogram i global hälsa, började på Centrum för hälsokriser i juni 2023 arbetade hon i flera av Läkare Utan Gränsers projekt, i Bangladesh, i Sydsudan och i Ukraina. Så på sätt och vis återvände hon till en välbekant organisation när hon svarade på förfrågan om att snabbt bli en i personalstyrkan som skulle åka till Zambia för att ge hjälp och stöd i kolerautbrottet. 

Hundratals nya fall varje dag

De första fallen i det pågående utbrottet rapporterades i oktober 2023, men ökade dramatiskt mot slutet av året och i början av 2024. Kolera är en behandlingsbar sjukdom. WHO rekommenderar att snabbt påbörja behandling med oral rehydreringslösning (ORS) och för svårt uttorkade patienter att snabbt behandla med intravenösa vätskor. Under en period rapporterades 500–600 nya fall in varje dag. Flera åtgärder har vidtagits för att hantera utbrottet, inklusive inrättandet av ett storskaligt behandlingscenter på den största fotbollsstadion i huvudstaden Lusaka. 

Läkare Utan Gränser svarade på en förfrågan om att bistå landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter och började etablera sin verksamhet i landet för några veckor sedan. Organisationen bistår lokala kolerabehandlingscenter, där ORS och annan behandling bedrivs, samt arbetar med hälsofrämjande åtgärder i samhället och vatten- och sanitetsinitiativ, inklusive klorering. 

En hel del mycket nödvändigt pappersarbete

Carolines arbete började redan i ett tidigt skede av och fokuserade inledningsvis främst på att få tillstånd från zambiska myndigheter för att Läkare Utan Gränser skulle kunna starta sin verksamhet och för att internationell personal skulle kunna börja arbeta i landet. Hon skapade också en första budget för uppdraget. 

Därefter fortsätter nu hennes arbete med fokus på bland annat samarbete med det zambiska hälso- och sjukvårdsministeriet och samordning av utbildningsinsatser. 

- Det är mycket pappersarbete, men det är också viktigt att vi har rätt dokumentation, avtal och rutiner för att kunna utföra vårt arbete. Det faktum att vi kom hit tidigt var otroligt värdefullt, säger Caroline. 

Sekondering av både medicinsk och icke-medicinsk expertis

Zambia ser nu en minskning av antalet nya fall, men Läkare Utan Gränser kommer att fortsätta att hjälpa till att bekämpa utbrottet. För Caroline är det dock snart dags att återvända till Stockholm och kontoret på KI, efter att ha fått ytterligare en värdefull erfarenhet av att arbeta i en pågående hälsokris. När hon är tillbaka kommer hon att fortsätta sitt arbete med universitetssamverkan, och i synnerhet med att utveckla Hälsokrisnätverket, som bildades i december 2023. 

Centrum för hälsokriser sekonderar både medicinsk och icke-medicinsk expertis till pågående hälsokriser runt om i världen, samt till att stödja beredskap och utvärdering. Det sker genom samarbeten med organisationer som Läkare Utan Gränser. Sekonderingarna ligger i linje med centrumets målsättning; att ge stöd i pågående hälsokriser och till initiativ som syftar till att öka beredskapen inför framtida kriser. Dessutom så bidrar sekonderingarna till att värdefulla kunskaper och färdigheter i att arbeta under resursbegränsade förhållanden återförs till Sverige.