Publicerad: 2020-03-03 14:42 | Uppdaterad: 2020-03-03 14:43

Bör kolnanorör bannlysas?

Carbon nanotube

ChemSec är en oberoende organisation som arbetar för att driva på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. ChemSec föreslog nyligen att kolnanorör (eng. carbon nanotubes) bör fasas ut, något som det rapporterades om i den internationella vetenskapliga tidskriften Nature Nanotechnology.

Nu har forskare vid IMM publicerat en replik i vilken man lyfter fram att alla kolnanorör inte med nödvändighet uppvisar samma biologiska effekter och att ”asbest-liknande” egenskaper endast ses hos långa och fiber-lika kolnanorör.