Publicerad: 2022-11-25 15:33 | Uppdaterad: 2023-01-25 14:33

Blodgrupp kan förutsäga risk att drabbas av virussjukdom

dekorativ bild
Personer med blodgrupp Rh(D) har förhöjd risk att infekteras av parvovirus. Foto: Getty Images

Risken att infekteras av parvovirus är förhöjd hos de personer som har blodgrupp Rh(D), enligt en studie publicerad i The Journal of Infectious Diseases av forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Octapharma.

Femte sjukan är en virussjukdom som orsakas av parvovirus. Oftast drabbas barn i skolåldern med vanliga symptom såsom rodnade utslag på kinderna som även kan sprida sig till armar och ben. Även vuxna kan smittas, men många får inga symptom.

Nu visar forskare i en ny studie att risken att drabbas av sjukdomen är förhöjd om personen tillhör blodgruppen Rhesus D-antigen eller vad som kallas Rh(D). Förutom blodgruppsbestämning med AB0-systemet är Rh-systemet det vanligaste.  

Alla infekterade tillhörde Rh(D)

Rasmus Gustafsson, medicine doktor på Karolinska Institutet
Rasmus Gustafsson. Foto: Privat

Drygt 160 000 blodgivare i Tyskland screenades för parvovirus mellan 2015 och 2018. Av blodgivarna var 22 personer infekterade av viruset. Alla infekterade personer tillhörde blodgruppen Rh(D).

– Det är ett stort och ännu inte beskrivet fynd som kan betyda att Rh(D) är viktig när viruset ska ta sig in i värdcellen och kanske till och med en ny, ännu icke identifierad cellulär receptor för viruset, säger Rasmus Gustafsson, anknuten forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och projektledare på Octapharma.

Kvinnor var överrepresenterade 

Forskarna kunde även se att risken för infektion var förhöjd under sommarmånaderna. Dessutom verkar det som att kvinnor, samt personer i åldrarna 31 till 40 har en ökad risk för infektion.  

– I den åldern har man ofta småbarn. Sedan tidigare vet vi att små barn blir smittade på förskola och smittar sedan sina föräldrar. Så ålders- och könsfördelningen kan vara en spegling av att kvinnor i högre grad än män arbetar i vårdande yrken och tar hand om barn, säger Rasmus Gustafsson.  

Studien är genomförd i samarbete med företaget Octapharma där flera av medförfattarna är verksamma.  

Publikation

Prevalence of parvovirus B19 viraemia among German blood donations and the relationship to ABO and Rhesus blood group antigens.” Katie Healy, Linda B S Aulin, Urban Freij, Marie Ellerstad, Lena Brückle, Helen Hillmering, Tor-Einar Svae, Kristina Broliden, Rasmus Gustafsson, The Journal of Infectious Diseases, online 21 november 2022, doi: 10.1093/infdis/jiac456/6835107.