Publicerad: 2022-03-17 13:28 | Uppdaterad: 2022-03-18 15:59

Biståndsminister Matilda Ernkrans på Karolinska Institutet

Biståndsminister Matilda Ernkrans tillsammans med KI:s rektor Ole Petter Ottersen.
Biståndsminister Matilda Ernkrans besöker Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

Den 16 mars besökte biståndsministern Karolinska Institutet för att diskutera aktuell forskning om vaccination och hälsobistånd. Besöket gjordes i samband med den nationella vaccinationsveckan, som syftar till att fler ska vaccinera sig mot covid-19.

Under besöket presenterade professorerna Matti Sällberg vid institutionen för laboratoriemedicin och Anna Mia Ekström vid institutionen för global folkhälsa, vaccinets väg, som inkluderade det samarbete med Rwanda som KI har upprättat, vaccinmotståndet samt samarbetet med internationella vaccininstitutet och Unicef Innovation Office.

– Tillgång till vaccination är avgörande. Jag besökte Rwanda häromveckan som lyckats vaccinera stora delar av sin befolkning, och deras bild är att de lyckades för att de har en bredare tillgång till ett robust hälsosystem, säger Matilda Ernkrans.

Biståndsminister Matilda Ernkrans tillsammans med KI:s rektor Ole Petter Ottersen.
Foto: Ulf Sirborn

Därefter fick professor Johan von Schreeb berätta om det nyinrättade Centrum för hälsokriser vid KI, och dess kapacitet att kunna bidra i Sveriges humanitära arbete inom Europa, inte minst med efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Vad vi inom centret ska göra är att samla forskare och andra kompetenser som kan vara tillgängliga vid kris, till exempel nu med anledning av kriget i Ukraina.  Vi knyter de bästa kontakterna globalt och med andra universitet i Sverige, säger Johan von Schreeb.

Besöket avslutades med att diskutera biståndets roll i en ny tid samt forskningens och universitetens roll att bygga humankapital och säkra tillgång till globala nyttigheter som vaccin, verksamma antibiotika och pandemiförebyggande.