Publicerad: 2024-04-04 12:33 | Uppdaterad: 2024-04-05 15:22

Barncancerfonden finansierar åtta forskartjänster på KI

dekorativ bild
Foto: Getty images.

Barncancerfonden har beviljat finansiering till åtta forskartjänster på KI för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Målet är bland annat att förbättra dagens behandlingsmetoder med hjälp av precisionsmedicin som utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik.

Forskartjänster är en viktig del av Barncancerfondens forskningsstöd, tillsammans med projektfinansiering och stöd till infrastrukturer i form av register och biobanker. 

Forskarna som får anslag befinner sig på olika nivåer i sin forskarkarriär och är verksamma inom en rad olika diagnosområden. Totalt delade Barncancerfonden ut 59,8 miljoner kronor till 23 forskare vid sju institutioner. 

Precisionsdiagnostik ger hopp 

Leukemier och hjärntumörer är de vanligaste diagnoserna inom barnonkologi så fördelningen av tjänster speglar tydligt dessa områden men det behövs ny kunskap inom alla diagnoser för att kunna rädda fler liv och minska de sena komplikationer som drabbar 70 procent av barnen efter genomgången behandling. 

Vanliga är såväl fysiska som psykosociala problem som kan göra livet komplicerat långt efter det att cancerbehandlingen är över. 

Foto av Britt-Marie Frost vid Barncancerfonden.
Britt-Marie Frost. Foto: Magnus Glans.

– Att hitta sätt att använda ny teknik och ny kunskap för att kunna minska såväl under- som överbehandling är en tydlig röd tråd inom barncancerforskningen både internationellt och i Sverige. Mycket handlar om precisionsmedicin där vi nu utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik så att vi kan skräddarsy behandlingarna allt bättre, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden, i ett pressmeddelande.

Barncancerfondens tjänsteutlysning 2024 

Högre barncancerforskartjänst under sex år tilldelas: 

Margareta Wilhelm, senior forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
Projekt: Identifiering av molekylära mekanismer och terapeutiska mål i nervsystemscancer hos barn

Susanna Ranta, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och verksam vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Projekt: Toxicitet hos barn som behandlas enligt ALLTogether leukemiprotokoll

Kliniska forskarmånader, tre månader per år i tre år, tilldelas: 

Emma Tham, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Projekt: Förbättrad diagnostik och uppföljning av barn med cancer baserat på multimodala analyser

Carina Rinaldo, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Projekt: Barn och ungdomar som donator för sitt svårt sjuka syskon

Doktorandbidrag under fyra år tilldelas:

Genia Kretzschmar, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Projekt: Immunologisk återhämtning efter cellgiftbehandling hos barn

Niklas Jensen, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Projekt: Betydelsen av lokal kontroll och radiofarmaceutisk behandling vid högrisk neuroblastom

Postdoktortjänster under två år tilldelas:

Javier Louro, postdoktor vid Institutet för miljömedicin.
Projekt: Socioekonomiska skillnader i tid till diagnos av barncancer

Jinjiang Chou, institutionen för cell- och molekylärbiologi.
Projekt: Utveckling av nya immunoterapistrategier för behandling av osteosarkom