Publicerad: 2020-10-12 14:34 | Uppdaterad: 2020-10-12 15:04

Även mild fettleversjukdom är kopplad till ökad dödlighet

Illustration of fatty liver disease
Foto: Getty Images

Fettlever orsakad av övervikt drabbar närmare en av fyra personer i Europa och USA. Tidigare forskning har visat att personer med fettlever som utvecklat svår fibros eller cirros har en ökad risk att dö i förtid. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Massachusetts General Hospital i USA att även mild fettlever är kopplad till ökad risk att dö men att dödligheten ökar med tilltagande svårighetsgrad av sjukdomen. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gut.

Icke-alkoholrelaterad fettlever är en sjukdom som ökar i samhället och som ofta orsakas av övervikt. Den drabbar nästan var fjärde vuxen person i Europa och USA och är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom i västvärlden. Små studier har tidigare visat att långt gången leverfibros hos patienter med fettlever är den viktigaste vävnadsmarkören för framtida död, men hittills har befolkningsdata från kohorter med vävnadsdata från levern saknats.

Alla stadier av fettlever

Graf som visar överdödligheten vid olika former av fettleversjukdom
Grafen visar på skillnaderna i dödlighet vid olika grader av fettlever och tydliggör hur risken ökar med tilltagande svårighetsgrad av sjukdomen. Källa: Gut, Simon et al, oktober 2020. Foto: Gut (journal)

I den nya studien har forskare vid Karolinska Institutet och Massachusetts General Hospital utgått från svenska register och matchat 10 568 personer med fettleversjukdom till kontrollpersoner från den allmänna befolkningen. Forskarna fann att alla stadier av fettlever var förknippade med ökad dödlighet, även tidiga stadier av sjukdomen. Överdödligheten drevs främst av cancer utanför levern, medan hjärtkärlsjukdom och leversjukdom bidrog mindre.

Personer med icke-alkoholrelaterad fettlever löpte 93 procents ökad risk att dö i förtid, men siffrorna varierade med sjukdomens svårighetsgrad. Riskökningen var lägst vid den mildaste formen av fettlever och högst vid svår fettlever där patienten utvecklat skrumplever (levercirros).

Rikstäckande kohortstudie

Tracey Simon from Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Tracey G. Simon. Foto: Massachusetts General Hospital

– Detta är den första rikstäckande kohortstudien med detaljerade vävnadsdata från levern som bekräftar att fettlever är kopplat till en ökad risk att dö i förtid. Våra resultat bör användas för att utveckla riktade åtgärdar som syftar till att minska dödligheten hos patienter med fettlever, säger studiens förstaförfattare, Tracey G. Simon, forskare och läkare vid Massachusetts General Hospital.

Studien bygger på kohorten ESPRESSO (Epidemiology Strengthened by Histopathology Reports in Sweden), där data från vävnadsprover från mer än två miljoner människor har kopplats till svenska hälsoregister som patientregistret, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret och cancerregistret.

Portrait photo of Professor Jonas Ludvigsson in front of Aula Medica at Karolinska Institutet
Jonas Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

– Genom att kontakta alla patologiavdelningar i Sverige har vi lyckats konstruera en rikstäckande kohort som gör det möjligt för oss att undersöka en rad magtarmsjukdomar inklusive fettlever. Vår studie om fettlever och risken för död är den 17:e studien som publicerades i år som utnyttjar ESPRESSO-data, säger Jonas F. Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet som lett studien.

Projektet har erhållit stöd av NIH, Harvard University, Region Stockholm, Crohn’s and Colitis Foundation och Karolinska Institutet. Jonas F. Ludvigsson leder en studie med finansiering från företaget Janssen på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Tracey Simon har tidigare varit konsult åt Aetion för arbete som inte är relaterat till denna studie.

Publikation

“Mortality in biopsy-confirmed nonalcoholic fatty liver disease: results from a nationwide cohort.” Tracey G Simon, Bjorn Roelstraete, Hamed Khalili, Hannes Hagström, Jonas F Ludvigsson. Gut, online 9 oktober 2020, doi: 10.1136/gutjnl-2020-322786.