Publicerad: 2019-03-29 16:52 | Uppdaterad: 2019-05-22 13:22

Artikel om behandling vid svår halsbränna förebygger cancer dras tillbaka

Den 28 mars 2019 drogs artikeln "Risk of Esophageal Adenocarcinoma After Antireflux Surgery in Patients With Gastroesophageal Reflux Disease in the Nordic Countries” publicerad i JAMA Oncology, tillbaka av författarna, med hänvisning till att forskarna upptäckt ett fel i de statistiska analyserna.

Mer information återfinns i Notice of retraction

 

Jesper Lagergren

Professor/överläkare
Övre GI-kirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi