Publicerad: 2018-02-12 14:13 | Uppdaterad: 2018-02-12 17:07

Apgarpoäng hos nyfödda förutsäger risk för CP och epilepsi

Det nyfödda barnets poäng på den så kallade Apgarskalan kan förutsäga barnets risk att senare bli diagnostiserad med cerebral pares eller epilepsi.

Risken ökar successivt ju lägre Apgarpoäng barnet har, men även lätt sänkta Apgarpoäng kan kopplas till ökad risk för dessa diagnoser.

Kristina Tedroff, docent och forskare vid avdelningen för Neuropediatrik på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, är en av författarna till en studie som publicerats i tidskriften the BMJ.

Läs hela artikeln på KI Nyheter:
Apgarpoäng hos nyfödda förutsäger risk för CP och epilepsi
Publikation:
Five and 10 minute Apgar scores and risks of cerebral palsy and epilepsy: population based cohort study in Sweden
Martina Persson, Neda Razaz, Kristina Tedroff, K.S. Joseph, Sven Cnattingius
The BMJ, online 8 February 2018, doi: 10.1136/bmj.k207.