Publicerad: 2024-04-24 12:26 | Uppdaterad: 2024-04-26 17:18

Åldrande i en föränderlig värld

I sommar äger den 27:e nordiska gerontologikongressen rum. I år är temat ”Åldrande i en föränderlig värld” och kongressen genomförs den 12-14 juni i KI:s regi. Det är 20 år sedan den hölls i Stockholm och senaste gången den var i Sverige var 2014 i Göteborg.

Studioporträtt av Carin Lennartsson.
Carin Lennartsson, vid ARC, är ordförande för NKG2024. Foto: Stefan Zimmerman.

Det blir en stor tillställning med över 700 deltagare anmälda hittills. Drottning Silvia kommer att inviga evenemanget och KI:s rektor medverkar. Carin Lennartsson är ordförande för kongressen. Hon ser verkligen fram emot kongressen, som hon hoppas ska sprida mer förståelse och kunskap om åldrandet. Gruppen äldre personer växer i vårt samhälle vilket gör att kunskapen om åldrande blir allt viktigare. Kongressen har främst samlat deltagare från de nordiska länderna men sedan starten 1973 har kongressen vuxit och fått ett internationellt intresse från stora delar av världen.

Vill sätta KI på äldreforskningskartan

Det var Sveriges Gerontologiska sällskap som ringde och frågade Carin Lennartsson om hon ville anordna denna konferens. Något hon tackade ja till.
– Jag vill sätta KI på äldreforskningskartan, säger Carin. Och för oss på ARC är det väldigt roligt att få anordna detta. Samtidigt menar hon att hon också vill sätta äldreforskningen på KI-kartan och Stockholm Trio-kartan. Hon vill lyfta denna viktiga forskning på många plan.
– Vi som sköter detta administrativt/praktiskt är Isabelle von Saenger, kongresskoordinator, Amaia Calderón-Larrañaga, generalsekreterare och jag som ordförande – alla tre på ARC – men vi försöker förstås delegera mycket också. Vi samarbetar med Akademikonferens, och har fått bra stöd därifrån.
Förutom dessa personer ingår även representanter från Sveriges gerontologiska Sällskap och Svensk geriatrisk förening i kongressens organisationskommitté.

Temat bestämde de själva: ”Ageing in a transforming world”.
– Vi har nyligen haft en pandemi, det råder flera krig i världen, klimatförändringarna är högst påtagliga. Det är mycket som förändras i Sverige och världen just nu och mycket som kan upplevas som skrämmande och obehagligt, säger Carin. 
– Hur påverkas äldre personer i en sådan föränderlig miljö? Det var något vi ville uppmärksamma. Två av våra huvudtalare är extra inriktade på just detta tema.

Carin är, förutom lektor och docent vid avdelningen för ARC, även biträdande/stf avdelningschef samt föreståndare för själva centrumbildningen som drivs tillsammans med Stockholms universitet. 
– Jag törs inte svara på antal arbetade timmar jag lagt ned på den här kongressen hittills, fortsätter Carin. Men mitt smartaste drag var att anställa min doktorand Isabelle von Saenger på 20% till att hålla på med förberedelserna. Hon har som tidigare egen företagare både erfarenhet och är mycket strukturerad. Hon håller kontakten med Akademikonferens och styr detta med säker hand. All uppskattning till henne.

Multidisciplinärt evenemang

Jämfört med kongressen i Odense för två år sedan, som ägde rum i postpandemin, har antalet abstracts mer än fördubblats. I höstas fick de in över 100 bara till symposiet. 
– Det har varit en angenäm uppgift att sålla bland dem, säger Carin. I dagsläget håller vi på att lägga programmet och skicka ut information till samtliga deltagare. 
Det är ett stort och brett program de arbetat fram till detta multidisciplinära evenemang. Det täcker bl a in kognition, fysik, medicin och vård kring åldrandet. Fem huvudtalare är inbjudna. Därutöver blir det symposier, muntliga presentationer, posterutställningar och ett antal s.k. spotlight sessions, som ska ha ett mer kreativt format för vetenskapligt utbyte, kunskapsspridning och dialog.
– Postrar är mer vanligt inom medicin, men nu satsar vi extra på det här också, säger Carin, olika poster tours kommer att anordnas utifrån olika teman. 

På frågan ”vad blir särskilt spännande med årets kongress?” svarar Carin:
– Sammansättningen av alla kollegor som kommer och den fortsatta trenden med mer och mer internationell närvaro. Idéer från kollegor och mötet mellan forskning och samhälle.

Äldrecentrum ordnar svenskspråkig session

Stiftelsen Äldrecentrum är också inblandad i kongressen. De ordnar en svenskspråkig session på temat Från praktik till policy: hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?, som kommer att äga rum från lunch till dagens slut under den första kongressdagen. Praktikerdagen hålls på svenska och där blir det fokus på forskning, samhälle och politik. Bland annat medverkar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Och det blir många personer även utanför akademin som är med och diskuterar.

Till sist vill Carin uppmärksamma deras sponsorer. De har blivit fler än förra gången och hon är glad och tacksam över att de ser värdet i konferensen.