Publicerad: 2022-12-09 14:10 | Uppdaterad: 2022-12-13 17:13

2,5 miljoner till KI-forskare från Cancer- och Allergifonden

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images Foto: Getty Images,Getty Images/iStockphoto

Cancer- och Allergifonden beviljar 4,2 miljoner kronor i anslag till 23 patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. Av dessa är det femton forskare vid nio institutioner vid Karolinska Institutet som delar på 2,5 miljoner kronor.

Det kom i år in rekordmånga ansökningar, 80 stycken. Av dessa beviljas nu 23 projekt i hela Sverige anslag från 100 000 kronor och uppåt. Det är totalt 18 forskningsprojekt om cancer och 5 projekt om allergi.

”Antalet ansökningar har varit fler än tidigare år. Det visar på behovet av stöd till forskning på cancer och allergi. Vi noterar dock en sjunkande trend inom ansökningar om allergi. Vi ser många bra translationella projekt i ansökningarna”, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Cancer- och Allergifonden.

Här är de 15 forskningsprojekt från KI som fått anslag:

Anders Näsman, docent vid institutionen för onkologi-patologi
Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom (OPC) och maligna spottkörteltumörer (MST)

Anders Österborg, professor vid institutionen för onkologi-patologi
Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser

Anna Nopp, docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt lungfunktion?

Caroline Nordenvall, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Registerbaserade studier av kolorektalcancer utgående från Swedish Colorectal Cancer Registry

Christofer Juhlin, bitr. överläkare och docent vid institutionen för onkologi-patologi
Klinisk implementering av TERT-analyser: Mot effektivare prognostisering och behandling av sköldkörtelcancer

Hans Grönlund, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap
Individbaserad Medicin: immunterapi vid cancer

Helen Kaipe, docent vid institutionen för laboratoriemedicin
Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer - fibroblasters och kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner

Håkan Mellstedt, professor vid vid institutionen för onkologi-patologi
ROR1 och fraktalkinreceptorerna befrämjar utvecklingen av individanpassad målinriktad behandling vid cancer (PrecisionsMedicin)

Isabelle Magalhaes, docent vid vid institutionen för onkologi-patologi
Mesotelinriktad CAR T-cellsterapi för behandling av äggstockscancer

Katalin Dobra, professor/överläkare vid vid institutionen för onkologi-patologi
Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckscancer genom datorstödd tumörgradering, molekylär kartläggning och klinisk validering av biomarkörer

Marco Gerling, med. dr vid institutionen för biovetenskaper och näringslära
Ny behandlingsprincip mot levermetastaser

Marianne Van Hage, professor vid institutionen för Medicin, Solna 
Kliniska studier av svår födoämnes- och luftvägsallergi - från nya mekanismer på molekylär nivå till nya biomarkörer

Michael Uhlin, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Gamma Delta T-cellers roll vid cancer och cancerbehandling

Roland Grafström, professor vid institutet för miljömedicin
Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener

Susanne Gabrielsson, professor vid institutionen för Medicin, Solna 
Extracellulära vesiklar som sjukdomsmarkörer och som måltavla för behandling i urinblåsecancer