Publicerad: 2018-05-07 14:47 | Uppdaterad: 2018-05-23 11:30

Yenan Bryceson får Göran Gustafssonpriset i medicin 2018

Yenan Bryceson. Photo: Jenny MjösbergYenan Bryceson blev nyligen tilldelad Göran Gustafssonpriset i medicin 2018. Priset består av 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag samt ett personligt pris på 250 000 kronor. Nomineringarna kommer från Sveriges universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

Yenan Bryceson forskar på cytotoxiska lymfocyter som är en typ av vitablodkroppar som spelar en viktig roll vid inflammatoriska sjukdomar. Han forskar särskilt på ärftliga inflammatoriska sjukdomar som drabbar barn och stort fokus läggs på att utveckla bättre diagnostiska metoder.

– Vi har nyligen börjat undersöka en större del av arvsmassan för att bättre förstå om mutationer utanför cellerna kan vara orsak till sjukdomarna, berättar Yenan Bryceson.

Vad betyder den här utmärkelsen för din forskning?

– Den betyder jättemycket! Det är ett väldigt fint erkännande som leder till möjligheter för oss att fortsätta vår forskning och utveckla diagnostik och behandlingsmetoder till nytta för patienterna. Det gör att vi blir lite friare och kan satsa större, säger Yenan Bryceson.

Grattis och lycka till!

Göran Gustafssonpriset delas årligen ut i de fem ämnena: medicin, molekylär biologi, matematik, fysik, och kemi. I molekylär biologi fick KI-forskaren Rickard Sandberg priset. Se forskarnas presentationer

Yenan Bryceson forskargrupp