Publicerad: 2024-03-12 12:44 | Uppdaterad: 2024-03-12 14:39

Ny metod för tidig upptäckt av återfall i blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom

3d-illustration av cancerceller.
3d-illustration av cancerceller. Foto: Getty Images.

Forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Magnus Tobiasson och Eva Hellström-Lindberg har tillsammans med forskare i Nordiska MDS-gruppen utvecklat en metod som gör det möjligt att tidigt upptäcka återfall av blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom efter genomgången stamcellstransplantation. Metoden gör det möjligt att sätta in tidig behandling och på så vis förhoppningsvis motverka återfall. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Oncology.

Porträtt av Magnus Tobiasson
Magnus Tobiasson.

Vad var det viktigaste fyndet i studien? 

Vi använde en teknik som kallas digital droplet PCR för att följa de mutationer som återfinns i patientens sjuka celler och vi visade att man genom denna metod kan upptäcka kvarvarande sjuka celler tidigt, innan patienten har fått ett fullt kliniskt återfall, säger Magnus Tobiasson, docent vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. 

Varför är resultaten viktiga?

– För patienter med myelodysplastiskt syndrom är återfall vanligt efter stamcellstransplantation och prognosen efter att man fått återfall är dålig. Vi har nu utvecklat en metod som gör att man kan upptäcka kvarvarande sjuka celler vilken gör det möjligt att ge tidig behandling och på så vis förhoppningsvis kunna motverka återfall. 

Hur genomförde ni studien?

– Vi inkluderade 266 patienter från transplantationssjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi samlade in benmärg och blod regelbundet från dessa patienter och genomförde våra PCR-analyser. Data från studien visar att vi kunde upptäcka kvarvarande sjuka celler i genomsnitt 71 dagar före patienten fick återfall.

Vad är nästa steg i er forskning?

– Vi har nu startat nästa studie där den här metoden för att upptäcka kvarvarande sjuka celler används för att styra behandling. Den behandlande läkaren får då resultat på om det finns kvarvarande sjuka celler och kan styra behandling utifrån det.

Studien genomfördes i samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Nordiska MDS-gruppen och Uppsala Universitet.

Huvudsakliga finansiärer var Vetenskapsrådet, Cancerfonden, och Tobiasstiftelsen. Studiens författare har inte meddelat några intressekonflikter. 

Publikation

Patient-Specific Measurable Residual Disease Markers Predict Outcome in Patients With Myelodysplastic Syndrome and Related Diseases After Hematopoietic Stem-Cell Transplantation.
Tobiasson M, Pandzic T, Illman J, Nilsson L, Weström S, Ejerblad E, Olesen G, Björklund A, Olsnes Kittang A, Werlenius O, Lorentz F, Rasmussen B, Cammenga J, Weber D, Lindholm C, Wiggh J, Dimitriou M, Moen AE, Yip Lundström L, von Bahr L, Baltzer-Sollander K, Jädersten M, Kytölä S, Walldin G, Ljungman P, Groenbaek K, Mielke S, Jacobsen SEW, Ebeling F, Cavelier L, Smidstrup Friis L, Dybedal I, Hellström-Lindberg E
J Clin Oncol 2024 Jan;():JCO2301159