Publicerad: 2023-11-20 08:31 | Uppdaterad: 2023-11-20 08:33

Ny avhandling om att förbättra NK-cellers förmåga att bekämpa cancer

Katharina Susek från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling med titeln "Strategies to optimize natural killer cell functions in the tumor microenvironment", den 24 november, 2023. Huvudhandledare är Evren Alici (MedH).

Katharina Helene Susek
Katharina Susek. Foto: Emma Karlsson.

Vad handlar din avhandling om?

I arbetet med min avhandling undersöker jag hur vi kan förbättra våra egna immunceller så att de kan bekämpa cancer. Mer specifikt är syftet att förbättra funktionen hos så kallade Natural Killer-celler (NK-celler) mot blodcancern multipelt myelom. Kort sagt går det till så att patienten donerar blod från vilket vi kan ta ut NK-cellerna, expandera och förbättra dem utanför kroppen, i laboratoriet och sedan återföra dem till patienten.

Vilka är de viktigaste resultaten?

NK-celler - liksom andra immunceller - kan förlora sin funktion att korrekt känna igen och döda elakartade celler. Det beror på att tumören sänder ut många signaler som hämmar immunförsvaret. Studierna i mitt arbete visar att NK-cellers förmåga att döda tumörceller kan förbättras genom genetisk modifiering. Efter modifieringen är NK-cellernas yta utrustad med nya receptorer som hjälper dem att känna igen och döda tumörceller. Här har vi utvecklat så kallade chimeric switch receptors (CSR) som riktar in sig på den hämmande signalvägen PD1 samtchimeric antigen receptors (CAR) som binder till CD38 som finns hos multipelt myelom-celler. 

Vi har testat NK-celler från patienter mot deras egna myelomceller och visat att NK-cellernas funktion förbättras avsevärt med båda modifieringarna. Dessutom har vi undersökt möjligheten att kombinera behandling med NK-celler med en ny form av immunterapi mot cancer som kallas oncolytic virotherapy.

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta?

Även om vi är i ett tidigt skede är resultaten mycket spännande och uppmuntrande och motiverar vidare utveckling till en klinisk produkt. De koncept och idéer som presenteras i denna avhandling kan alltså implementeras i behandlingsalternativen för multipelt myelom och andra cancertyper för att förbättra behandlingsresultat och prognos för dem.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag är läkare och brinner för både forskning och kliniskt arbete. Just nu gör jag min onkologiska specialiseringsutbildning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I framtiden vill jag fortsätta att utveckla immunterapier för cancerpatienter och hjälpa till att implementera dem i aktuella behandlingsalternativ.

Disputation

Fredagen den 24 november, 2023, kl. 9:30, Von Behring, plan 9, ANA Futura / Online

Avhandling

Strategies to optimize natural killer cell functions in the tumor microenvironment