Publicerad: 2024-05-28 11:04 | Uppdaterad: 2024-05-28 11:13

Specialistcentrum vid KI levererar medicinsk sakkunskap kring akuta strålningshändelser

N/A
Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer, KcRN, är ett nationellt kunskapscentrum som tillhandahåller medicinsk sakkunskap kring hälsoeffekter och handläggning av radionukleära händelser. Collage: Joachim Nilsson.

Samhällets beredskap för att hantera kriser och katastrofer behöver hela tiden utvecklas och anpassas till förändringar i omvärlden. Då beredskapen är avhängig uppdaterad medicinsk sakkunskap har Socialstyrelsen inrättat ett antal kunskaps- och forskningscentrum för krisberedskap runt om i landet förlagda till universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Ett av dem är placerat på institutionen för medicin Solna.

Institutionen för medicin Solna har värdskapet för Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN). Centrumets uppdrag är att bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys av strålningsrelaterade händelser, utbilda inom medicinsk handläggning vid strålningshändelser, samt ge expertråd och underlag till Socialstyrelsen. 

Nyligen förnyades kontraktet för ytterligare tre år och då med tydligt utökad verksamhet jämfört med tidigare. Bakgrunden är, föga förvånande, det internationellt instabila politiska läget med inte minst kriget i Ukraina, som bland annat medför en ökad hotbild för kärnkraftshaverier och till och med tänkbar användning av så kallade taktiska kärnvapen. 

– Akuta olyckor, attentat och krig som involverar joniserande strålning, så kallade radio-nukleära (RN) händelser, är tack och lov fortfarande ovanliga, men när de väl inträffar kan konsekvenserna bli katastrofala, säger Leif Stenke vid KcRN. 

Höga helkroppsdoser av joniserande strålning påverkar hela människan, men det är främst skador på benmärg och blod som är livshotande. Det är också bakgrunden till att det är hematologer och onkologer som med deltidsengagemang utgör stommen i KcRN.  

– Genom att systematiskt inhämta och förmedla medicinsk kunskap kring diagnostik och behandling av strålskador kan vi förbättra våra möjligheter att inom sjukvården kunna hantera framtida RN-händelser. MedS bidrar nu aktivt till denna utveckling, fortsätter Leif Stenke.   

Mer om KcRN

Huvudansvariga för centrumet är Leif Stenke, professor i hematologi vid institutionen för medicin Solna och överläkare vid ME Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset, och Christel Hedman, KI-anknuten disputerad forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt överläkare i onkologi på Stockholms sjukhem. 

I centrumet ingår ytterligare en hematolog, två onkologer och två sjukhusfysiker med inriktning på nuklearmedicin - samtliga disputerade vid och fortsatt förankrade inom KI. Knuten till centrumet är även strålskyddsexpert Jack Valentin, docent i genetik, tidigare i chefsposition vid Statens strålskyddsinstitut och sekreterare i den internationella strålskyddsorganisationen ICRP i London.