Publicerad: 2024-03-11 13:36 | Uppdaterad: 2024-03-18 13:14

Till minne av Margareta Blombäck, 1925-2024

Professor Emeritus Margareta Blombäck
Margareta Blombäck, avled den 7 mars 2024 i en ålder av 98 år Foto: Charlotte Broms

Professor Margareta "Meta" Blombäck, en av pionjärerna inom hemostas -och trombosområdet, avled stilla den 7 mars 2024 i Stockholm i en ålder av 98 år.

Margareta Blombäck föddes i Stockholm den 1 oktober 1925 och studerade medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon arbetade som forskningsassistent, biträdande lärare och docent på Karolinska Institutet 1954–1968. Hon disputerade 1958, med en avhandling om koagulation. Handledare var professor Erik Jorpes, känd för sin heparinforskning.  Hon tog läkarexamen och blev praktiserande läkare 1968. 1969 blev hon chef för koagulationslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon var professor i koagulationsforskning på Karolinska Institutet 1986-1992. Därefter har hon varit professor emerita och arbetat fram till för bara några månader sedan. Den senaste av hennes över 350 artiklar publicerades så sent som i januari i år. Hon har även varit aktiv inom the International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) och var ordförande för Standardization and Scientific Committee (SSC) 1990–1992.

Margareta Blombäcks koagulationsforskning fokuserade främst på blödarsjuka (hemofili och von Willebrands sjukdom). Redan på 50-talet renade hon, tillsammans med sin make Birger Blombäck, fram fibrinogen och även Faktor VIII som är den koagulationsfaktor som det är brist på vid hemofili A. Margareta och Birger Blombäck, tillsammans med Inga Marie Nilsson, kunde även identifiera det protein som är påverkat vid von Willebrands sjukdom. Hennes arbete bidrog till att patienter med hemofili och von Willebrands sjukdom i Sverige, och senare internationellt, kunde få bättre akut- och förebyggande behandling mot blödningar. 

Hon fick Fernströmpriset 2002, tillsammans med Birger Blombäck, för teoretiska och praktiska bidrag till behandlingen av hemofili. Hon fick Harold R Roberts medaljen av ISTH 2007 och Karolinska Institutets stora silvermedalj 2010. 

Margareta Blombäck var även engagerad inom undervisning och skrev och redigerade flera utgåvor av boken Koagulationsnytt 1997–2006. Boken ersattes senare av en engelskspråkig version Essential Guide to Blood Coagulation som utgavs 2010 och 2013. Hon var huvud- och bihandledare till många doktorander. 

Vi som hade förmånen att lära av henne och senare arbeta med henne kan vittna om hennes intelligens, vetenskapliga förmåga och nyfikenhet upp i hög ålder. Hennes pedagogiska förmåga gjorde henne till en inspirerande lärare som var lätt att förstå. Men inte minst var att hon var en varm, generös och vänlig person som inte bara var omtyckt, utan även älskad av medarbetare, studenter och patienter. 

Meta vi kommer att sakna dig mycket! 

Jovan Antovic och Maria Magnusson 
för vänner, kollegor och forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset