Publicerad: 2024-06-18 16:31 | Uppdaterad: 2024-06-25 10:23

Femke Hormann tilldelas Junior Research Grant från European Hematology Association

En hög med blodprovsrör.
Blodprovsrör. Foto: Unsplash

Femke Hormann har tilldelats det prestigefyllda Junior Research Grant från ”European Hematology Association” (EHA). Anslaget fördelas över tre år och är totalt 150 000 euro.

EHA Research Grants stöder begåvade forskare i sina tidiga karriärer i att avancera mot att bli forskargruppledare. Dessa anslag är avsedda för grund- och translationell forskning inom hematologi.

Femke Hormanns forskning fokuserar på verkningsmekanismen för nukleosidanalogen nelarabin i behandlingen av leukemi.

Femke Hormann håller i ett diplom för junior research grant från European hematology association.
PhD Femke Hormann. Foto: Privat

– Även om nelarabin för närvarande används i behandlingen av patienter med högrisk (pediatrisk) T-cells akut lymfoblastisk leukemi, är verkningsmekanismen oklar. I mitt projekt vill jag försöka ta reda på hur nelarabin utövar sina anti-leukemiska effekter, med hjälp av två tekniker som är både genom- och proteom-omfattande. SciLifeLab-plattformen Chemical Biology and Genome Engineering och dess tre enheter Chemical Biology Consortium Sweden, CRISPR Functional Genomics och Chemical Proteomics är av stor betydelse för att få fram dessa genom- och proteomdata. Baserat på resultaten av dessa två tekniker kommer jag att utvärdera hur nelarabin dödar leukemiska celler och avgöra om vi kan använda denna information för att förbättra hur vi använder detta läkemedel i kliniken, säger Femke Hormann, postdoktor vid institutionen för onkologi-patologi.

– Trots att detta läkemedel godkändes 2005, är verkningsmekanismen fortfarande oklar, vilket begränsar den optimala användningen av detta läkemedel i kliniken. För närvarande vet vi inte vilka läkemedel vi ska kombinera nelarabin med, eller vilka patienter som skulle dra mest nytta av nelarabin. För att förbättra hur vi använder nelarabin skulle patienterna dra nytta av mer kunskap om de molekylära mekanismerna som ligger till grund för aktiviteten hos detta läkemedel, vilket mitt projekt syftar till att uppnå.

– Jag är mycket hedrad över att ha tilldelats EHA:s Junior Research Grant. Detta högt konkurrensutsatta stipendium är ett viktigt steg i min karriär mot att bli en oberoende forskare och det är fantastiskt att få erkännande på europeisk nivå.