Publicerad: 2021-01-06 22:00 | Uppdaterad: 2021-01-07 12:24

Vitaminer verkar minska risken för Parkinson

Kupade händer med jordgubbar.
Foto: Getty Images.

Risken att utveckla Parkinsons sjukdom kan vara lägre hos individer som får i sig antioxidanter i form av mycket vitamin C och E i sin kost, visar ny forskning vid University Milano-Bicocca och Karolinska Institutet. Studien som publicerats i Neurology kan ha betydelse för framtidens förebyggande behandlingar.

– Att förbättra kosten är ett välkänt sätt att förbättra den allmänna hälsan. I vår studie fann vi vad som verkar vara ett samband mellan intaget av C-vitamin och E-vitamin och en 32 procent lägre risk för Parkinsons sjukdom, och vi fann att sambandet kan vara ännu starkare vid ett högt intag av både C-vitamin och E-vitamin, säger Essi Hantikainen, forskare vid University Milano-Bicocca i Italien, och studiens förstaförfattare.

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som bland annat angriper de nervceller i hjärnan som producerar dopamin, en signalsubstans som ingår i det centrala nervsystemet och har en stor betydelse för vår rörelseförmåga.

Under sjukdomens förlopp påverkas bland annat balansen, talet och förmågan att gå. Antioxidanter kan bidra till att motverka de biokemiska processer i hjärnan som orsakar dopaminförlusten. Vitamin C och E är antioxidanter. Vitamin C finns i livsmedel som apelsiner, jordgubbar, broccoli och brysselkål. E-vitamin finns i spenat, grönkål, pumpa, mandlar och jordnötter.

Följdes under 18 år

I studien följde forskare vid University Milano-Bicocca och Karolinska Institutet 41 058 vuxna i Sverige under i genomsnitt 18 år. Ingen hade Parkinsons sjukdom vid studiens början.

När studien inleddes svarade alla deltagare på ett frågeformulär om sin sjukdomshistoria och om levnadsvanor som kost och motion, inklusive längd, vikt och fysisk aktivitet. Forskarna beräknade aktivitetsnivå och BMI för alla deltagare.

Deltagarna ombads rapportera hur ofta de konsumerat olika livsmedel och drycker under det gångna året, inklusive portionsstorlekar. Vitamin- och mineraltillskott beaktades inte på grund av otillräcklig information om varumärken, dosering och hur ofta kosttillskotten togs.

Liknande resultat för C- och E-vitamin

När det gällde vitaminkonsumtion delades deltagarna in i tre lika stora grupper: de med högst intag, de med måttligt intag och de med lägst intag. Under studien diagnostiserades 465 personer med Parkinsons sjukdom.

För C-vitamin såg forskarna en frekvens på 64 fall av Parkinsons sjukdom per 100 000 personår i gruppen med högst intag, jämfört med en frekvens på 132 fall i gruppen med lägst intag. Personår tar hänsyn till både antal personer i studien och hur mycket tid varje person bidrar med i studien.

Efter att man justerat analyserna för potentiella störfaktorer som ålder, kön, BMI och fysisk aktivitet hade personerna i den grupp som konsumerade mest en 32 procent lägre risk för Parkinsons sjukdom än de i den grupp som konsumerade minst C-vitamin.

Porträtt av forskaren Ylva Trolle Lagerros.
Ylva Trolle Lagerros, forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och medförfattare till studien. Foto: Privat.

För E-vitamin var resultaten likartade. Forskarna såg en frekvens på 67 fall av Parkinsons sjukdom per 100 000 personår i gruppen med störst intag, jämfört med en frekvens på 110 fall i gruppen med minst intag.

Efter att justerat för samma störfaktorer som ovan, hade individerna i den första gruppen, d v s de som fick i sig mest E-vitamin via kosten, 32 procent lägre risk för Parkinsons sjukdom än deltagarna i den senare gruppen.

– Möjligheten att kunna förebygga och minska risken för att få Parkinsons sjukdom via kosten är uppmuntrande nyheter. Nu behövs mer forskning om vilka exakta mängder av C- och E-vitamin som kan ha den önskvärda effekten för olika individer, säger Ylva Trolle Lagerros, forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och medförfattare till studien.

En begränsning i studien var att deltagarna självrapporterade sina kostvanor i början av studien och att eventuella kostförändringar under studiens gång inte registrerades.

Forskningen finansierades av Cancerfonden, ICA AB, LM Ericsson och Karolinska Institutet. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Nyhetsartikeln bygger på ett pressmeddelande från Neurology.

Publikation

“Dietary Antioxidants and the Risk of Parkinson Disease: The Swedish National March Cohort”. Essi Hantikainen, Ylva Trolle Lagerros, Weimin Ye, Mauro Serafini, Hans-Olov Adami, Rino Bellocco, Stephanie Bonn. Neurology, online 6 januari 2021, doi: 10.1212/WNL.0000000000011373.