Publicerad: 2020-07-10 15:01 | Uppdaterad: 2020-07-17 17:22

Vinnova bidrar med 36 miljoner kronor till utbyggnad av precisionsmedicin i Sverige

Richard Rosenquist Brandell.
Richard Rosenquist Brandell

Vinnova har kontinuerligt finansierat Genomic Medicine Sweden och införandet av precisionsmedicin inom sjukvården i hela landet. De bidrar nu med ytterligare 36 miljoner kronor för 2020-2021 och därtill görs en utökad samfinansiering om 52 miljoner kronor av de deltagande regionerna och universiteten.

- Finansieringen kommer att bidra till att fler patienter kan få tillgång till bred gensekvensering och individanpassad behandling tack vare ny teknik. Vidare kommer samarbetet mellan sjukvård, näringsliv och akademi att bidra till att stärka Sveriges position som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning, säger Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, som leder den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden.

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning, som inleddes 2017, med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad diagnostik, baserat på bred gensekvensering. Detta möjliggör mer individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.