Publicerad: 2022-08-03 13:17 | Uppdaterad: 2022-08-03 14:08

Vår hälsa brinner- kampanj om klimatförändringars hälsopåverkan

Alfabete där varje bokstav visar klimatförändringarnas hälsoeffekter. Del av IFMSA-Sweden's kampanj Vår hälsa brinner.
Alfabet som illustrerar klimatförändringarnas effekt på folkhälsa. Del av IFMSA-Sweden kampanj Vår hälsa brinner.

Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan och inte minst under sin vårdutbildning. De har tagit fram en alfabetsserie som illustrerar klimatets påverkan på folkhälsa och håller i utbildningsworkshops. Inte minst under Almedals-veckan där de höll i en workshop och delade ut posters med alfabetet till makthavare och andra intresserade.

Varifrån kommer initiativet till Vår hälsa brinner?

"En stor del av klimatförändringarnas effekter på mänskligheten utgörs av en påverkad folkhälsa och ett förändrat epidemiologiskt läge. Vi som är engagerade i IFMSA-Sweden (International Federation of Medical Students' Associations) är vårdstudenter och kommer därmed behöva hantera konsekvenserna i våra framtida yrken. Samtidigt upplever vi att klimatets hälsoeffekter inte diskuteras och uppmärksammas tillräckligt, och vi känner oss inte förberedda kunskapsmässigt. Därför tog vi helt enkelt saken i egna händer och skapade kampanjen Vår Hälsa Brinner, både för att uppmärksamma frågan och våra åsikter, och för att lära varandra i brist på utbildning i ämnet på våra vårdprogram", säger Clara Brune vice ordförande för IFMSA-Sweden.

"Dels riktar vi oss mot studenter; vi vill skapa utrymmen där vi kan lära varandra, och skapa gemensamma lösningar på de problem vi identifierat. Vi vill även sprida information om frågan till allmänheten, och nå beslutsfattare för att skapa en politisk förändring. Därför åkte vi till Almedalen!"

Studenter från IFMSA-Sweden i Almedalen.
Studenter från IFMSA-Sweden i Almedalen. Foto: IFMSA-Sweden

Vår hälsa brinner i Almedalen

Under Almedalsveckan var studenter från IFMSA-Sweden på plats med en rollup och svarade på frågor samt delade ut bilder på alfabetet, bland annat till professor i miljövetenskap Johan Rockström och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Även om det var givande att delta och studenterna träffade hållbarhetskonsulter, vårdpersonal, journalister och flera andra som instämmer i att frågan förtjänar mer uppmärksamhet säger Clara att det var synd att relativt få event fokuserade på klimatets hälsoeffekter. Men genom kampanjen bidrar de till att uppmärksamma ämnet.
 

"Under veckan höll vi dels i en av våra workshoppar, som utgår från alfabetet vi tagit fram. Under workshopen fick deltagarna, som hade bakgrund från olika organisationer och sammanhang, diskutera två av hälsoproblemen som finns med i alfabetet. De fick sedan arbeta fram olika typer av lösningar på de problem de diskuterat. Vi valde ut bokstäverna I och V för workshopen, som representerar Infektionssjukdomar respektive Värmeslag, vilka båda är hälsoproblem som förvärras av klimatkrisen. Lösningarna som grupperna arbetade fram var väldigt kreativa. Allt från förändrad djurhållning, bättre förutsättningar för sanitet och hygien, fler vattenfontäner i städer och utbildning kom som förslag". 

Deltagare under workshop i Almedalen arbetar fram olika typer av lösningar på hälsoproblem.
Deltagare under workshop i almedalen arbetar fram olika typer av lösningar på hälsoproblem. Foto: IFMSA-Sweden

Vill se mer om hälsa och klimatförändringar i vårdutbildning

Det finns ett stort intresse hos studenterna att lära sig mer och de vill uppmärksamma frågan och driva att få in mer utbildning om klimatets hälsoeffekter på vårdprogrammen. Bland annat har de skrivit en debattartikel i Läkartidningen om ämnet. 

"Vi vill lära oss mer, både om klimatets hälsoeffekter och om hållbar sjukvård. Sedan vore det även fantastiskt om fler arbetar för att få in mer om ämnet på vårdprogram, både som valbara kurser och som en integrerad del av annan undervisning. Jag tror även att många studenter vore intresserade av att hjälpa till med forskning i ämnet på olika sätt", säger Clara.

I fortsättningen kommer de hålla i workshops, för att utbilda sig själva och andra i ämnet. De höll även i ett panelsamtal tillsammans med Centre of Exellence for Sustainable Health som associerat event till klimatkonferensen Stockholm+50 i juni, och hade även en medlemshelg i maj dedikerad till frågan.

"Så småningom vill vi även sammanfatta de lösningar som workshopdeltagare har arbetat fram och presentera dem för politiker, som konkreta förslag på vad för typ av förändring vi vill se".