Publicerad: 2022-12-08 08:40 | Uppdaterad: 2023-01-25 14:30

Vanligt läkemedel kan stoppa hiv-smitta från mor till barn

dekorativ bild
Risken att föra vidare hiv-smitta från mor till barn har minskat kraftigt i resurssvaga länder. Foto: Getty Images.

Antivirala läkemedel minskar nästan helt risken för mödrar att föra vidare hiv-smitta till sina barn, även i ett låginkomstland med hög hiv-förekomst som Tanzania, enligt en ny studie i The Lancet HIV av forskare från Karolinska Institutet. Fyndet väcker hopp om att uppnå Världshälsoorganisationens mål om att eliminera smittspridningen från mor till barn.

FN:s organisation UNAIDS har tidigare uppskattat att elva procent av barn som föds till hiv-positiva mödrar i Tanzania smittas med hiv i fosterlivet, under förlossning eller via bröstmjölken. Men den siffran är troligen betydligt lägre i verkligheten, enligt den nya studien.  

Forskarna undersökte drygt 13 000 hiv-positiva gravida kvinnor på flera hälsocentraler i en av Afrikas största städer, Dar es-Salaam, i Tanzania. Kvinnorna erbjöds antiviral behandling via mödravården mellan 2015 och 2017.  

Goodluck Willey Lyatuu, postdoktor, Institutionen för global folkhälsa
Goodluck Willey Lyatuu, postdoktor, Institutionen för global folkhälsa Foto: Okänd

Endast 159 spädbarn smittades 

Kvinnorna följdes i 18 månader efter förlossningen när de flesta slutat sin amningsperiod. När forskarna undersökte mammornas barn upptäckte de att endast 159 av de totalt drygt 13 000 spädbarnen hade smittats med hiv vid 1,5 års ålder. Med hänsyn till felmarginalen innebär det en risk på 1,4 procent.

Risken för smitta var mer än dubbelt så hög bland kvinnor som sökte vård sent i graviditeten eller hade framskriden hiv. Omvänt var risken för smitta endast 0,9 procent hos de som redan hade hiv-behandling när de blev gravida. 

– Hiv-överföring från mor till barn kan i princip stoppas helt med moderna antivirala läkemedel. Men det har hittills fungerat sämre i låginkomstländer i Afrika med hög hiv-förekomst, säger Goodluck Willey Lyatuu, läkare och postdoktor vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

Viktigt med tidig diagnostik  

Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att eliminera hiv-smitta från mor till barn och har sedan 2012 nya riktlinjer om att alla gravida kvinnor med hiv ska påbörja livslång antiviral behandling. Det har resulterat i en kraftig minskning av risken för smitta mellan mor och barn även i resurssvaga länder. 

Porträttbild på Anna Mia Ekström
Anna Mia Ekström. Foto: Martin Stenmark

– Det är dock fortfarande viktigt att förbättra tidig hiv-diagnostik, optimera uppföljningen och erbjuda särskilt stöd till unga mammor, säger Anna Mia Ekström, klinisk professor i global infektionsepidemiologi med fokus på hiv vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet och sisteförfattare till studien.  

Studien begränsas av utmaningar som kan vara typiska i resurssvaga hälsosystem, som till exempel ofullständig uppföljning och data som saknas, samt att riskfaktorer som stigma kopplat till hiv sällan eller aldrig undersöks rutinmässigt.

– Men det är en av de största populationsbaserade studier som publicerats från Afrika kring risken för hiv-överföring från mor till barn där barnet följs ända till amningsperiodens slut, säger Anna Mia Ekström.

Studien finansierades av Sida. 

Publikation

“Vertical HIV transmission within 18 months post partum among women on lifelong antiretroviral therapy for HIV in Dar es Salaam, Tanzania: a prospective cohort study”, Goodluck Willey Lyatuu, Roseline Urrio,Helga Naburi, Peter Lyaruu, Brenda Simba, Hellen Siril, Emmanuel Philipo, Lameck Machumi, Ayoub Kibao, Deborah Kajoka, Mukome Nyamhagatta, David Sando, Gunnel Biberfeld, Nicola Orsini, Charles Kilewo, Anna Mia Ekström, The Lancet HIV, online 8 december 2022, doi: 10.1016/S2352-3018(22)00289-2