Publicerad: 2021-02-12 00:30 | Uppdaterad: 2021-02-12 00:52

Ny studie ger hopp om att eliminera spridning av hiv från mor till barn

Mor pussar sitt barn.
Foto: Getty images.

Antivirala läkemedel är ett viktigt verktyg för att förebygga och behandla hiv. En ny studie på gravida kvinnor i Tanzania visar att livslång antiviral behandling även verkar vara effektivt för att hindra smittspridning från mor till barn. Resultaten kan få betydelse för Världshälsoorganisationens arbete med hiv-prevention i låg- och mellaninkomstländer. Studien som genomfördes av forskare vid bland annat Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften Lancet HIV.

Forskaren Goodluck Lyatuu i rutig skjorta vid sitt skrivbord.
Goodluck Lyatuu. Foto: Privat.

För drygt åtta år sedan lanserade Världshälsoorganisationen, WHO, rekommendationer för enklare och mer effektiv prevention och behandling av hiv i låg- och mellaninkomstländer under och efter graviditeten. Programmet Option B+ innebär bland annat att gravida kvinnor med hiv ska påbörja livslång behandling med antivirala läkemedel, ART, så tidigt som möjligt under graviditeten. Option B+ var ett viktigt genombrott för att förhindra spridningen av hiv från mor till barn.

Livslång behandling med ART kan också effektivt skydda kvinnan mot symptom av hiv och förtida död samt förhindra att hennes partner och framtida barn smittas. Hittills har det dock funnits otillräcklig forskning om hur behandlingen påverkar virusnivåerna hos gravida kvinnor med hiv i låglöneländer med hög hiv-börda.

Option B+ i Tanzania

Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Muhimbili University of Health and Allied Sciences, och organisationen Management and Development for Health i Tanzania, undersökt hur väl insatser enligt Option B+ fungerar över tid i Tanzania.

Enligt UNAIDS siffror från 2019 lever 4.8 procent av Tanzanias befolkning i åldern 15-49 med hiv. Det motsvarar 1,7 miljoner människor.

Studien som genomfördes i Tanzanias största stad Dar es Salaam omfattar patientdata för 10 161 gravida med hiv, som påbörjade antiviral behandling enligt Option B+ för att förhindra smittspridning till det väntade barnet.

Vid tiden för datainsamlingen var 5.9 procent av stadens gravida inom mödrahälsovården hiv-positiva. Ungefär en tredjedel av deltagarna i studien hade långt framskriden hiv.

Som mått på den antivirala behandlingens effekt använde forskarna nivån av hiv-virus i kvinnornas blod i upp till 4 år. Datainsamlingen pågick mellan 2014 och 2016.

Kan nå WHO:s mål

Resultaten visade att upp till 90 procent av kvinnorna i studien hade mycket låga eller omätbara virusnivåer upp till fyra år efter starten av Option B+ under graviditeten. Det verkar med andra ord möjligt att nå WHO:s mål att eliminera smittspridning från mor till barn. 

– Vår studie bekräftar de långsiktiga hälsofördelarna med livslång ART för kvinnor som påbörjar Option B+ under sin graviditet, och därmed också för deras barn, säger Goodluck Lyatuu, läkare och doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare. Han fortsätter:

– Resultaten pekar också på några andra viktiga utmaningar för att fullt ut ta vara på de långsiktiga fördelarna med Option B+. Till exempel att fokusera på några subgrupper av kvinnor, bland dem mycket unga mammor, mammor som skrev in sig sent i mödrahälsovården och mammor med långt framskriden hiv.

Studien finansierades av Sida. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Long-term virological outcomes in women who started option B+ care during pregnancy for prevention of mother-to-child transmission of HIV in Dar es Salaam, Tanzania: a cohort study”, Goodluck W Lyatuu, Shally Z Mwashemele, Roseline Urrio, Helga Naburi, Nassir Kashmir, Lameck Machumi, Ayoub Kibao, Ziada Sellah, Nzovu Ulenga, Nicola Orsini, Gunnel Biberfeld, Charles Kilewo, Anna Mia Ekström. Lancet HIV, online 11 februari 2021, doi: 10.1016/S2352-3018(20)30308-8.