Publicerad: 2017-02-01 10:11 | Uppdaterad: 2017-02-01 14:02

Valkommittén vill samråda om att föreslå Ole Petter Ottersen som ny KI-rektor

Karolinska Institutets styrelseordförande Mikael Odenberg skriver i sin blogg i dag, den 1 februari, att valkommittén kommer att samråda med hörandeförsamlingen om att föreslå regeringen Ole Petter Ottersen som ny rektor för Karolinska Institutet.

Det innebär att endast en rektorskandidat kommer att föras fram i samrådet mellan konsistoriets valkommitté och hörandeförsamlingen (som representerar lärare, övrig personal och studenter på Karolinska Institutet). Samrådet sker den 14 februari.

Mikael Odenberg hänvisar till att sökkommittén, som haft i uppdrag att identifiera tänkbara kandidater, kommit långt i sitt arbete.

Av 225 namn, varav åtta sökande och 49 nominerade, samt intervjuer med ett 30-tal potentiella kandidater, återstod sju kandidater.

Av dessa var Ole Petter Ottersen, medicinprofessor och rektor vid Oslo universitet, och tidigare aktuell som rektor för Göteborgs universitet, den ende skandinaviskspråkige kandidaten. De övriga sex var engelskspråkiga.

– Vi ska inför hörandeförsamlingen den 14 februari utförligt redovisa den sökprocess som förevarit och de överväganden som lett fram till valkommitténs ståndpunkt, skriver Odenberg i sin blogg i dag och fortsätter:

– Vår bedömning är att Ole Petter Ottersen har de ledaregenskaper som KI söker och förutsättningarna för att få med sig medarbetare, anställda och studenter i kommande förändringsarbete. Han har därtill såväl erfarenhet av att leda ett stort universitet som en egen forskning av betydande höjd.

Text: Madeleine Svärd Huss