Publicerad: 2016-06-13 15:22 | Uppdaterad: 2016-06-16 07:17

Tuffare krav på nästa rektor

Nomineringsperioden för Karolinska Institutets nästa rektor är i gång. Under sommaren arbetar även en sökkommitté med att söka efter kandidater och från augusti kommer intervjuer med ett urval kandidater att ta vid.

Inför förra rektorsrekryteringen, 2012, beslutade KI om en breddad och mer aktiv sökprocess. Då talade man om ett paradigmskifte, om att rektorsuppdraget blivit mer arbetskrävande och komplext. Kraven på nästa rektor har blivit ännu tuffare. Anders Hamsten avgick i förtid på egen begäran efter kritikstormen i samband med Macchiarini-dokumentären Experimenten. I höst kommer utredningarna som visar hur KI skött ärendet vilket blir en del av den nya rektorns verklighet.

”Offensiv ledare”

Konsistoriets ordförande Lars Leijonborg, som också är valkommitténs ordförande, talar om att KI behöver en ”offensiv ledare”, men också om behovet av en stark akademisk företrädare.

– I första meningen i kravprofilen slår vi fast att KI söker en ny rektor som är en erkänt skicklig akademisk ledare, men vi ser också framför oss en framstående forskare och en person med stark integritet. Det finns många starka åsikter och viljor inom KI och en rektor måste kunna stå emot det, säger Lars Leijonborg.

Precis som förra gången har en sökkommitté fått uppdraget att underlätta rekryteringen genom att söka upp intressanta kandidater och förklara vad Karolinska Institutet förväntar sig av en rektor. Sökfältet är hela världen.

Det kommer att bli en dammsugning efter kandidater genom att titta på nomineringar, men också genom att samarbeta med HR-avdelningen och leta i egna nätverk.

– Vi kommer att titta både på externa och interna kandidater, säger professor Sven-Erik Dahlén, adjungerad i sökkommittén.

Hörandeförsamling lämnar synpunkter

Bryggan mellan sökkommittén och konsistoriet blir valkommittén, en liten grupp som består av konsistoriets ledamöter, som leder och håller ihop arbetet. Valkommittén lämnar så småningom förslag på rektorskandidater till konsistoriet som fattar beslut om vilken kandidat de vill föra fram till regeringen, som tar det slutgiltiga beslutet.

Men först ska KI som helhet lämna synpunkter genom hörandeförsamlingen, som representerar lärare, övrig personal och studenter. De får en mer tongivande roll än tidigare.

Hörandeförsamlingen har deltagit i arbetet med kravprofilen och lämnat synpunkter som påverkat utformningen. Kravprofilen är också mer omfattande än förut, enligt Erika Franzén, personalföreträdare i valkommittén:

– Dels pratar man mer om ansvaret och rollen i organisationen, dels om komplexiteten som det innebär att leda KI som rektor gentemot samhället och omvärlden i övrigt, säger hon.

Behöver inte kunna svenska

Nytt är att personen inte behöver kunna svenska, men däremot bör personen ha en ”god förståelse för hur ett medicinskt universitet samverkar med hälso- och sjukvården”. Andra krav är att personen ska vara internationellt erkänd, ha dokumenterat stor pedagogisk skicklighet och vara väl förtrogen med det medicinska ämnesområdet. God kommunikativ förmåga betonas liksom ”höga etiska krav”.

– Det är otroligt höga krav som ställs på en rektor på KI och det är en tuff uppgift att hitta den personen. Jag hoppas att det finns ett stort underlag, vi letar ju globalt., säger Elias Arnér, lärarrepresentant i valkommittén.

Den öppna nomineringsperioden för nästa rektor pågår till och med den 15 augusti.

Text: Madeleine Svärd Huss

Tidpunkter att hålla reda på:
1 juni–15 augusti: Öppen nomineringsperiod för rektor.
Från augusti, höstterminen 2016: Urval och intervjuer av kandidater. Omröstning i hörandeförsamlingen och beslut i konsistoriet.
Tidigast i november 2016: Regeringen fattar beslut om ny rektor på förslag av konsistoriet.
Januari–mars 2017: Ny rektor för Karolinska Institutet tillträder.