Publicerad: 2019-04-08 11:30 | Uppdaterad: 2019-04-08 13:57

Tvillingar fascinerar – GEN-vägen till kunskap. Chefen för det Svenska Tvillingregistret, Patrik Magnusson, föreläste på Uppsala universitet

Patrik Magnusson, foto: Ann Svalander

Sedan hösten 2017 är Svenska Tvillingregistret en så kallad forskningsinfrastruktur av nationellt intresse med stöd från Svenska Vetenskapsrådet. Det innebär bland annat att ett nationellt råd har bildats med medlemmar från flera svenska universitet, nämligen Lund, Göteborg, Jönköping, Linköping, Handelshögskolan, Örebro och Umeå. Registrets chef Patrik Magnusson har under våren 2019 rest runt i Sverige för att sprida kunskap om Tvillingregistret och underlätta diskussion om registrets framtid och utveckling.

Patrik blev nyligen inbjuden till föreningen Vetenskap och Folkbildning för att berätta om tvillingforskning och föreläsningen i Uppsala filmades: Lärdomar av Svenska Tvillingregistret.