Publicerad: 2014-02-12 21:08 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:25

Tre doser HPV-vaccin bäst mot kondylom

Två doser av vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ger bra skydd mot kondylom, men tre doser är bättre, enligt en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Sedan år 2012 erbjuds flickor i åldern 1018 år kostnadsfri vaccination mot HPV. Vaccinet ger skydd mot flera olika typer av HPV, både mot några HPV som orsakar livmoderhalscancer och mot de HPV som orsakar könsvårtor, kondylom. I dag rekommenderas tre doser av vaccinet. Det pågår en debatt om man kan minska till två doser, men ännu finns inte tillräckliga bevis för om två doser är lika effektivt som tre samt om effekten är lika långvarig.

Forskarna bakom den aktuella studien har via olika hälsoregister följt alla flickor och unga kvinnor (1024 år) i Sverige under åren 20062010, totalt mer än en miljon individer. Flickorna delades in i grupper med avseende på om de var ovaccinerade, eller fått 1, 2 eller 3 doser av vaccinet Gardasil. Nästan 8 av 10 av dem som vaccinerades under perioden fick alla tre doserna. Forskarna studerade förekomsten av könsvårtor, eftersom dessa bara har några månaders inkubationstid och är den tidigast mätbara sjukdomen efter HPV-infektion. Vaccinet ges i första hand för att förhindra uppkomst av livmoderhalscancer, som dock har mycket längre utvecklingstid.

I den undersökta populationen upptäcktes drygt 20 000 fall av kondylom under uppföljningsperioden, som var i genomsnitt 3,8 år. Förekomsten av könsvårtor hängde samman med antalet vaccinationsdoser.

– När det gäller vaccinets förmåga att skydda mot kondylom hos flickor i åldrarna 1016 år ser vi att två doser ger ett bra skydd, upp till 71 procent, men att tre doser är bättre, upp till 82 procent. Våra resultat säger att man inte bör ändra nuvarande rekommendationer, men öppnar för ett 2-dosscema i framtiden efter att fler studier har gjorts där man studerat skyddet mot både kondylom och förstadier till livmoderhalscancer, säger Lisen Arnheim Dahlström vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

Mellan åren 2007 och 2011 erbjöds flickor i åldern 1317 år delvis subventionerad HPV-vaccination. År 2012 infördes två kostnadsfria vaccinationsprogram för flickor mellan 10 och 18 år. Studien har finansierats med anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och har utförts i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Association of varying number of doses of quadrivalent human papillomavirus vaccine with incidence of condyloma
Eva Herweijer, Amy Leval, Alexander Ploner, Sandra Eloranta, Julia Fridman Simard, Joakim Dillner, Eva Netterlid, Pär Sparén, och Lisen Arnheim-Dahlström
JAMA, online 11 februari 2014, doi:10.1001/jama.2014.95