Publicerad: 2017-03-13 12:08 | Uppdaterad: 2019-03-11 14:52

Torbjörn Holm får Tarmcancerpriset 2017

Professor Torbjörn Holm vid gruppen kolorektal kirurgi får Tarmcancerpriset 2017 för sin livslånga kirurgiska gärning inom tarmcancerområdet.

Torbjörn Holm har bedrivit spjutspetsforskning, utvecklat nya operationstekniker och behandlingsmetoder samt utbildat kirurger i Sverige och utomlands i nya operationsmetoder. Sammantaget har detta lett fram till ett förbättrat omhändertagande och prognos för patienter med tarmcancer inte bara i Sverige utan även internationellt.

-Han är en av de riktigt stora inom området, en nestor, så det är en sann ära att få dela ut 2017 års Tarmcancerpris till just honom. Torbjörn Holm sätter alltid patientens bästa främst och viker aldrig från sin patients sida, säger Bo Karlsson, Förbundsordförande ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Tarmcancerpriset består av en prissumma på 10 000 kronor samt ett diplom. Priskommittén består av Annika Sjövall, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Eva Evertsson-Strand, biträdande verksamhetschef vid Västmanlands sjukhus, Bo Karlsson, Förbundsordförande ILCO samt Christer Rolandsson, handläggare ILCO.

-Det är en stor ära att få denna uppmärksamhet som Tarmcancerpriset är. Ett kvitto på att patienter och profession tycker att man gör ett bra och viktigt jobb, säger en glad Torbjörn Holm.

Prismotiveringen lyder:

För hans livslånga kirurgiska gärning inom kolorektalcancerområdet där han också bedrivit klinisk forskning av högsta kvalitet samt utvecklat nya operationstekniker. Han har också utbildat kirurger i Sverige och utomlands i nya operationsmetoder. Sammantaget har detta lett fram till ett förbättrat omhändertagande och bättre prognos för patienter med tarmcancer inte bara i Sverige utan även internationellt. Torbjörn sätter alltid patientens bästa främst och viker aldrig ifrån sin patients sida!

Läs pressreleasen från ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCO:s verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.