Publicerad: 2020-07-21 09:31 | Uppdaterad: 2020-10-26 09:04

Till minne av Margareta Almling, 1921–2020

Före detta högskoledirektören vid Karolinska Institutet Margareta Almling, Stockholm, har avlidit. Hon skulle fylla 99 år i augusti. Hon sörjs närmast av sina barn Elisabeth, Johan, Anders, Ingrid och deras familjer samt av avlidne sonen Eriks familj.

Bild på rektor Sune Bergström och förvaltningschef Margareta Almling som bildade ledning för KI 1969–1977. Faksimil ur boken Från läkarskola till medicinskt universitet (I Huldt, D Normark, B Norrving).

Margareta Almling studerade vid Stockholms högskola och tog jur. kandexamen 1947. Som yrkesverksam arbetade hon bland annat på Ecklesiastikdepartementet 1951–1964. Därefter blev det KI, först som förvaltningschef och från 1978 som högskoledirektör fram till pensionering 1985.

Margareta gifte sig med Sten Almling 1946 och fick fem barn. Att ta hand om en stor familj var en ypperlig chefsskola. Hon blev en problemlösande jurist. Hon stod stadigt när det blåste och fann både praktiska och eleganta lösningar.

Under Margareta Almlings ledning utvecklades en liten och effektiv förvaltning som var mycket uppskattad av KI:s institutioner. På hennes tid var också flertalet av förvaltningens chefer kvinnor.

Margareta Almling hade förmågan att delegera till sina chefer och medarbetare. Allt som kunde göras bättre fick göras. Hon var vidare särskilt intresserad av Karolinska Institutets bygg- och lokalfrågor. Så naturligtvis var det hon som såg till att fotografen Lennart Nilsson (1922–2017) fick sin första ateljé och sitt laboratorium vid KI, något han aldrig glömde. Även donationerna till forskning låg Margareta Almling varmt om hjärtat. Hon hade en speciell förmåga att få till stånd donationer. När många universitet inte kunde genomföra promotionshögtider i skuggan av 68-års studentoroligheter ordnade Margareta Almling en nedtonad vårfest med promotion. Det fungerade alltid på KI.

En stor och viktig uppgift är som bekant utdelande av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Före genomförandet av 1978 års högskoleförordning utsågs pristagarna av KI:s Nobelfakultet. När fakulteten ersattes med fakultetsnämnd och fakultetskollegium, där alla professorer och lärare med lägst doktorsexamen ingick, krävdes en annan ordning. Margareta Almling utarbetade ett förslag med en Nobelförsamling bestående av 50 valda professorer samt en Nobelkommitté. Denna ordning fungerar än idag.

Margareta Almling bodde de sista 25 åren på Drottninghuset. Där deltog hon bland annat med att anordna föredrag vilket var lätt med hennes omfattande nätverk. Hon hade ett gott minne och såg fram emot att bli 100 år. För en läsande jurist blev nedsatt syn dock en stor sorg.

För att hedra Margareta skulle ett bidrag till synforskning vara välkommet.

Åsa Rundquist
Bengt Samuelsson
Ulla Österwall