Publicerad: 2023-02-14 08:21 | Uppdaterad: 2023-03-09 08:46

Tid på dygnet kan avgöra hur mycket fett som förbränns vid träning

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Fysisk aktivitet vid rätt tidpunkt på dygnet verkar kunna öka fettförbränningen, i alla fall hos möss. En ny studie från Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet visar att möss som hade ett träningspass i tidig aktiv fas, vilket motsvarar förmiddagsträning hos människor, ökade sin ämnesomsättning mer än möss som tränade vid en tidpunkt då mössen vanligen vilar. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Fysisk aktivitet vid olika tidpunkter på dygnet kan påverka kroppen på olika sätt eftersom de biologiska processerna varierar beroende på cellernas dygnsrytm. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet försökt reda ut hur tidpunkten för fysisk aktivitet påverkar fettförbränningen. Detta genom att undersöka fettväven hos möss efter ett pass av högintensiv träning vid två olika tidpunkter på dygnet, tidig aktiv fas eller tidig vilofas (motsvarande ett förmiddagspass eller ett sent kvällsträningspass hos människor). Forskarna studerade olika markörer för fettomsättning och analyserade vilka gener som var aktiva i fettväven efter träning.

Oberoende av födointag

Professor Juleen R. Zierath
Juleen R. Zierath. Foto: Lasse Skog

De fann att fysisk aktivitet i tidig aktiv fas resulterade i ökat uttryck av gener som är involverade i nedbrytningen av fettväv, ökad termogenes (värmeproduktion) och fler mitokondrier i fettväven, vilket tyder på ökad ämnesomsättning. Dessa effekter sågs bara hos möss som tränade i tidig aktiv fas och var oberoende av om mössen hade ätit innan eller inte.

– Våra resultat tyder på att förmiddagsaktivitet skulle kunna vara mer effektivt än sen kvällsträning för att öka ämnesomsättningen och fettförbränningen. Det kan i så fall ha betydelse för personer med övervikt, säger Juleen R. Zierath, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Förbättra hälsoeffekterna av träning

Möss och människor delar många grundläggande fysiologiska funktioner och möss är en väletablerad modell för mänsklig fysiologi och metabolism. Men det finns också viktiga skillnader, till exempel är möss nattaktiva.

– Rätt tajming verkar ha betydelse för att påverka energibalansen i kroppen och förbättra hälsoeffekterna av träning, men det behövs fler studier för att kunna dra några säkra slutsatser om fyndens betydelse för människor, säger Juleen R. Zierath.

Studien genomfördes i nära samarbete med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR) vid Köpenhamns universitet och finansierades av Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk, Diabetesfonden, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet.

Publikation

“Time of Day Determines Post-Exercise Metabolism in Mouse Adipose Tissue”. Logan A. Pendergrast, Leonidas S. Lundell, Amy M. Ehrlich, Stephen P. Ashcroft, Milena Schönke, Astrid L. Basse, Anna Krook, Jonas T. Treebak, Lucile Dollet, Juleen R. Zierath. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online 13 februari 2023, doi: 10.1073/pnas.2218510120.