Publicerad: 2015-12-22 11:05 | Uppdaterad: 2018-02-23 13:48

Thomas Perlmann ny ordförande i Nobelkommittén

Thomas Perlmann, professor vid Karolinska Institutet, blir ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin för 2016. Han efterträder professor Juleen Zierath som avgår som ordförande efter tre år.

Thomas Perlmann. Foto: Lasse Skog, copyright Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.Thomas Perlmann är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska Institutet sedan 2001 och arbetar vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Hans forskningsområde rör nervsystemets utveckling och regenerativ medicin. Thomas Perlmann disputerade vid Karolinska Institutet 1991 och gjorde därefter en postdoc vid Salk Institute i San Diego. Thomas Perlmann är även chef för Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Karolinska Institutet.

Vice ordförande i Nobelkommittén blir professor i klinisk genetik Anna Wedell. Övriga ordinarie ledamöter är Patrik Ernfors (vävnadsbiologi), Ole Kiehn, (neurovetenskap), och Juleen Zierath (fysiologi). Varje år adjungeras dessutom tio ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.

Professor Urban Lendahl tjänstgör som Nobelkommitténs och Nobelförsamlingens sekreterare och som föreståndare för det Medicinska Nobelinstitutet.

Det är Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som utser nya ledamöter i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

För mer information: www.nobelprizemedicine.org