Publicerad: 2023-12-07 16:25 | Uppdaterad: 2023-12-07 16:47

Studenter bjöds in till Nobelföreläsning bakom kulisserna

Nobelföreläsning med Thomas Perlmann. Foto: Amanda Nelzén
Nobelföreläsning med Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommitté. Foto: Amanda Nelzén.

Som en del av Nobelveckan bjöds KI-studenter in till en föreläsning om Alfred Nobel och om Katalin Karikó och Drew Weissman, årets pristagare i medicin eller fysiologi. Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, delade med sig av sina erfarenheter av såväl nomineringsprocessen som av att ringa överraskade pristagare mitt i natten.

Studenter fick möjlighet att ställa frågor under Nobelföreläsningen. Foto: Amanda Nelzén.
Studenterna fick möjlighet att ställa frågor under Nobelföreläsningen. Foto: Amanda Nelzén

Kvällen inleddes med mingel och snittar och fortsatte i Alfred Nobels fotspår där Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid Karolinska Institutet, började med att berätta om Nobelprisets historia. Han fortsatte sitt anförande med att berätta om Katalin Karikó och Drew Weissman, årets pristagare i fysiologi eller medicin, och deras forskning som ledde till de mRNA-vaccin som begränsade covidpandemin. 

Thomas Perlmann beskrev också Nobelkommitténs arbete och hur processen kring nomineringar och beslut går till. Han beskrev upplevelsen att ringa upp nya Nobelpristagare och hur några blir riktigt förvånade över att bli väckta mitt i natten – innan de får det glädjande beskedet. 

Studenterna var mycket engagerade och i slutet av föreläsningen fick de möjlighet att ställa frågor. Några av frågorna rörde vilka som får nominera personer till Nobelpriset, hur man arbetar för jämnare könsfördelning av pristagare och vad som händer om någon i Nobelkommittén blir nominerad.