Publicerad: 2022-02-09 14:39 | Uppdaterad: 2022-02-09 14:39

The Nordic Pandemic Network samlades för att diskutera ojämlikhet och sårbarhet i förhållande till covid-19

Under två halvdagar samlades studenter, forskare & andra från en rad olika ämnesområden online för att samtala kring frågor som rör ojämlikhet & sårbarhet i relation till covid-19-pandemin i Norden. The Nordic Pandemic Network, ett interdisciplinärt nätverk för samarbete om frågor som rör covid-19 & dess påverkan på de nordiska länderna, stod som värd. KI är en del av nätverket, tillsammans med University of Copenhagen, Roskilde University, University of Stavanger & Hanken School of Economics.

Illustration: Getty Images
Illustration: Getty Images Foto: Getty Images

Cirka 30 deltagare samlades måndagen den 24 och tisdagen den 25 januari för att diskutera hur covid-19-pandemin har påverkat ojämlikhet och sårbarhet i Norden. Från början var det tänkt att mötet skulle ske på plats här på KI, men på grund av den då rådande pandemisituation gjordes det om till ett digitalt event.  

Efter att först hälsats välkomna av KI:s rektor Ole Petter Ottersen, som även höll ett inledande anförande, inleddes den första dagen med ett keynote tal av Marco Krüger från the International Center for Ethics in the Sciences and Humanities vid University of Tübingen, som handlade om vad sårbarhet är och vem som är sårbar i förhållande till pandemin. Dagen fortsatte med presentationer av studier från Norge och Finland som tittade på specifika exempel på sårbara grupper i samhället och hur pandemin hade påverkat dem.  

Dag två började med ett keynote tal av Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på det svenska Utrikesdepartementet, som handlade om ansvarsskyldighet på olika nivåer, och om ojämlikhet under pandemin. Sedan följde presentationer från Danmark och Sverige om ojämlika effekter av pandemin, samt om medias roll i att porträttera pandemin i ett land.   

Utöver tal och presentationer fanns det även gott om tid för frågestunder och diskussioner.

“Syftet med eventet var att starta ett samtal kring hur marginaliserade och såbara grupper har påverkats av pandemin. I sin tur ledde detta till frågor, så som; vad betyder sårbarhet i en nordisk kontext? Fanns det en nordisk modell för att hantera olika frågor under pandemin?”, säger Emmanuel Raju från the University of Copenhagen.  

The Nordic Pandemic Network har för avsikt att fortsätta sitt arbete och träffas igen för ett likande event. Syftet med nätverket är att sammanföra forskare och andra som jobbar med en rad olika covid-19-relaterade styrningsfrågor i de olika nordiska länderna, för att diskutera frågor utifrån ett nordiskt perspektiv.  

The Nordic Pandemic Network har fått ekonomiska medel från the Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS).

Kontakt

Åsa Svensson Kommunikatör
+46852483309