Publicerad: 2023-05-26 16:18 | Uppdaterad: 2023-09-18 16:44

Systrarna kartlägger klaffsjukdom vid hjärtsvikt

Forskare vid Karolinska Institutet har i den största kartläggningen hittills studerat hur sjukdomar i aortaklaffen påverkar prognos hos patienter med olika typer av hjärtsvikt. Studien publicerades i tidskriften European Journal of Heart Failure. Delade förstaförfattare är systrarna Angiza och Bahira Shahim, som också presenterade resultaten från studien på den internationella konferensen Heart Failure i Prag.

Angiza shahim och Bahira Shahim.
Angiza Shahim och Bahira Shahim. Foto: Narwan Askaryar.

Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till död och sjukhusinläggningar globalt. En vanlig föreställning är att hjärtsvikt alltid innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt, men under det senaste decenniet har stora studier visat att hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga är minst lika vanligt och farligt. De senaste internationella riktlinjerna delar upp hjärtsvikt i tre olika typer: hjärtsvikt med nedsatt, milt nedsatt eller bevarad pumpförmåga. Klaffsjukdomar är kraftigt överrepresenterade vid hjärtsvikt, men det har hittills funnits en stor kunskapslucka vad gäller hur ofta dom förekommer vid de olika typerna av hjärtsvikt, och hur dom påverkar patienternas prognos.

- Vi använde oss av ett stort europeiskt register med drygt 15 000 hjärtsviktspatienter för att kartlägga klaffsjukdomar vid de tre olika typerna av hjärtsvikt. Ett av våra viktigaste fynd var att förträngning av aortaklaffen (klaffen mellan hjärtats vänsterkammare och stora kroppspulsådern) påverkar prognosen mycket negativt oavsett vilken typ av hjärtsvikt det rör sig om medan läckage över klaffen (backflöde) verkar inte spela en lika viktig roll för prognosen, säger Angiza Shahim, doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna och läkare vid ME Thoraxkirurgi.

- De här fynden är grundläggande eftersom det hittills saknats bra referensmaterial för hur aortaklaffsjukdomar påverkar prognos vid olika typer av hjärtsvikt, säger
Bahira Shahim, forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna och läkare vid ME Kardiologi.

Och hur bra det går att samarbeta med sin syster i forskningen vet Bahira svaret på.

- Vi arbetar jättebra ihop och kompletterar varandra. Vi är inte alltid överens, men som storasyster tycker man nog sig ha alltid rätt, skrattar Bahira.

Lars Lund
Lars Lund, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Martin Stenmark

 

Lars Lund är professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna och senior författare till studien.

- Vi lär oss mer och mer om hjärtsvikt med nedsatt, milt nedsatt eller bevarad pumpförmåga och det här arbetet bidrar med viktig ny kunskap om förekomsten av klaffsjukdomar hos olika hjärtsviktspopulationer, säger Lars Lund.

 

 

Publikation

Prevalence, Characteristics and Prognostic Impact of Aortic Valve Disease in Patients with Heart Failure and Reduced, Mildly Reduced, and Preserved Ejection Fraction: An Analysis of the ESC Heart Failure Long-Term Registry.
Shahim B, Shahim A, Adamo M, Chioncel O, Benson L, Shahim B, Crespo-Leiro MG, Anker SD, Coats AJS, Filippatos G, Lainscak M, McDonagh T, Mebazaa A, Piepoli MF, Rosano GMC, Ruschitzka F, Savarese G, Seferovic P, Volterrani M, Leiro MC, Cubero JS, Amir O, Palic B, Maggioni AP, Metra M, Lund LH
Eur J Heart Fail 2023 May;():