Publicerad: 2020-11-30 13:17 | Uppdaterad: 2020-11-30 13:17

Studier av nasofaryngealt karcinom: risker och prognos

Illustration om nasofaryngealt karcinom
Illustration av Tingting Huang, Xiaoting Ding och Le Le.

Nasofaryngealt karcinom (NPC) är en cancersjukdom som främst förekommer i södra Kina, Sydostasien och Mellanöstern/Nordafrika. Det är idag känt att Epstein-Barr-virusinfektion, miljö- och livsstilsfaktorer samt genetik bidrar till utveckling av nasofaryngealt karcinom.

Under de senaste två decennierna har strålbehandling och cellgiftsbehandling bidragit till bättre överlevnad i sjukdomen, men det är fortfarande mycket vi inte vet om risk och prognos. I sin avhandling undersöker Tingting Huang i en befolkningsbaserad fallkontrollstudie i södra Kina där sjukdomen är vanlig, om kostvanor och oralt mikrobiom är förknippat med NPC-risk. Hon har även genomfört en kohortstudie för att undersöka NPC-patienters mikrobiom under strålbehandling och dess roll i sjukdomsprognosen.

Tingting Huangs resultat ger nya insikter om NPC vad gäller risk och prognos; till exempel att växtbaserad och icke-växtbaserad kost ger olika risk för NPC i södra Kina, vilket visar på möjligheten att åstadkomma en primärprevention av NPC genom förändring av kosten. 

Den 17 dec försvarar Tingting sin avhandling “Dietary Habits, Commensal Microbiome, and Nasopharyngeal Carcinoma”. Som opponent medverkar Professor Maria Li Lung från Department of Clinical Oncology vid University of Hong Kong. Tingtings handledare är Weimin Ye, Eva Munck af Rosenschöld Wikland, Zongli Zheng och Justine Debelius.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61008565625

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv: http://hdl.handle.net/10616/47386  

Länk till kalenderhändelsen: https://nyheter.ki.se/disputation-tingting-huang

Contact person