Publicerad: 2021-04-23 08:24 | Uppdaterad: 2021-04-23 11:25

Stor genetisk studie ger nya kunskaper om svåra hemorrojder

Forskarna analyserade ungefär en miljon DNA-prover med hjälp av biochips, så kallade SNP-mikromatrisanalys.
Forskarna analyserade ungefär en miljon DNA-prover med hjälp av biochips, så kallade SNP-mikromatrisanalys. Foto: Oliver Franke, Kiel University, Kiel.

Hemorrojder är ett vanligt folkhälsoproblem som det kan vara svårt att prata om. Det kan vara en orsak till att det finns relativt lite kunskap inom området. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet analyserat arvsmassan hos närmare en miljon människor, och hittat tidigare okända orsaker till svåra hemorrojder. Studien som publicerats i tidskriften Gut visar också på samband med andra mag-tarmsjukdomar.

Hemorrojder är blodfyllda kuddar i slutet av mag-tarmkanalen som på olika sätt kontrollerar avföringen. Om trycket på kuddarna ökar kan de svälla och orsakar klåda, smärta, blödningar och andra besvär som på olika sätt begränsar den som drabbas. Övervikt, stillasittande livsstil, lågt intag av kostfiber, förstoppning och mycket tid på toaletten verkar vara några riskfaktorer för att drabbas.

Ofta kan problemen lindras med receptfria preparat. I allvarligare fall av hemorrojder behövs kirurgiska ingrepp. Hemorrojder är ett mycket vanligt problem med både sociala och ekonomiska följdverkningar. I USA uppskattas den årliga kostnaden för kirurgiska ingrepp mot svåra hemorrojder till 800 miljoner dollar (cirka 6,7 miljarder kronor).

Underlag från flera biobanker

Trots att besvärande hemorrojder är ett så vanligt livsstilsproblem, finns relativt lite forskning inom området. Vetenskapen har hittills inte förklarat varför bara vissa människor utvecklar dem, eller kartlagt sjukdomens orsaker på molekylnivå.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet, CIC bioGUNE Spain, the Institute of Clinical Molecular Biology, Germany, 23andMe Research Team, samt Mayo Clinic och University of Michigan, USA, genomfört den hittills största registerstudien om de genetiska orsakerna till hemorrojder.

Underlaget som hämtats från flera biobanker i Europa och USA, inklusive stora datainsamlingar från UK Biobank och 23andMe, omfattar 218 929 patienter med svåra hemorrojdbesvär, och 725 213 friska kontrollpersoner, sammantaget arvsmassan från närmare en miljon människor.

Analyserna identifierade gener i 102 regioner i den mänskliga arvsmassan, genomet, som ökar risken för svåra hemorrojdbesvär. Analyserna av enstaka celler från hemorrojder visar att generna främst kommer till uttryck i blodkärl och vävnad i mag-tarmkanalens glatta muskulatur. Den glatta muskelvävnaden är en del av det icke viljestyrda, autonoma, nervsystemet och finns bland annat i ändtarmens ringmuskel.

Dysfunktion i tarmens slemhinnor

Studiens resultat verkar tyda på att svåra hemorrojder åtminstone delvis kan bero på en genetiskt orsakad dysfunktion i tarmens muskulatur och slemhinnor.

– Resultaten identifierar tidigare okända orsaker till ett vanligt hälsoproblem. Förhoppningsvis kan den nya kunskapen över tid resultera i effektiv behandling utan behov av kirurgi, säger Tenghao Zheng, forskare vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

När den genetiska informationen sammanfattades i PRS, polygena riskpoäng, fann forskarna ett samband mellan hög PRS och ökad risk för svåra hemorrojder hos ytterligare 180 435 individer från biobanker i Norge, Danmark och Tyskland.

Forskarna rapporterar också genetiska likheter mellan svåra hemorrojder och flera andra mag-tarmsjukdomar, men också vissa kardiovaskulära och psykiatriska besvär.

Mauro D'Amato
Mauro D'Amato. Foto: Privat bild

– Våra PRS-resultat kräver mer studier i ytterligare urval och olika etniska grupper, men de kan bidra till att identifiera riskindivider som bör övervakas och som skulle kunna ha hjälp av förebyggande livsstilsförändringar. Det är insatser som kan göras med hänsyn till andra diagnoser och genetiska riskfaktorer, säger Mauro D'Amato, gästprofessor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och professor vid CIC bioGUNE i Spanien, och delad sisteförfattare.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Novo Nordisk Foundation och BigTempHealth. Vladimir Vacic och Olga Sazonova är eller har varit anställda och äger aktier i bioteknikföretaget 23andMe. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

Genome-wide analysis of 944,133 individuals provides insights into the etiology of hemorrhoidal disease.” Tenghao Zheng, David Ellinghaus, Simonas Juzenas, François Cossais, Greta Burmeister, Gabriele Mayr, Isabella Friis Jørgensen, Maris Teder-Laving, Anne Heidi Skogholt, Sisi Chen, Peter R. Strege, Go Ito, Karina Banasik, Thomas Becker, Frank Bokelmann, Søren Brunak, Stephan Buch, Hartmut Clausnitzer, Christian Datz, DBDS Consortium, Frauke Degenhardt, Marek Doniec, Christian Erikstrup, Tõnu Esko, Michael Forster, Norbert Frey, Lars G. Fritsche, Maiken Elvestad Gabrielsen, Tobias Gräßle, Andrea Gsur, Justus Gross, Jochen Hampe, Alexander Hendricks, Sebastian Hinz, Kristian Hveem, Johannes Jongen, Ralf Junker, Tom Hemming Karlsen, Georg Hemmrich-Stanisak, Wolfgang Kruis, Juozas Kupcinskas, Tilman Laubert, Philip Rosenstiel, Christoph Röcken, Matthias Laudes, Fabian H. Leendertz, Wolfgang Lieb, Verena Limperger, Nikolaos Margetis, Kerstin Mätz-Rensing, Christopher Georg Németh, Eivind Ness-Jensen, Ulrike Nowak-Göttl, Anita Pandit, Ole Birger Pedersen, Hans Günter Peleikis, Kenneth Peuker, Cristina Leal Rodriguez, Malte Rühlemann, Bodo Schniewind, Martin Schulzky, Jurgita Skieceviciene, Jürgen Tepel, Laurent Thomas, Florian Uellendahl-Werth, Henrik Ullum, Ilka Vogel, Henry Völzke, Lorenzo von Fersen, Witigo von Schoenfels, Brett Vanderwerff, Julia Wilking, Michael Wittig, Sebastian Zeissig, Myrko Zobel, Matthew Zawistowski, Vladimir Vacic, Olga Sazonova, Elizabeth S. Noblin, The 23andMe Research Team, Gianrico Farrugia, Arthur Beyder, Thilo Wedel, Volker Kahlke, Clemens Schafmayer, Mauro D’Amato, Andre Franke. Gut, online 22 april 2021, doi: 10.1136/gutjnl-2020-323868.