Publicerad: 2021-03-02 07:39 | Uppdaterad: 2021-03-02 07:39

Stockholms regionråd besökte Karolinska Institutet

Rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med Lars Engstrand och Irene Svenonius utanför biomedicum
Rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med Lars Engstrand och Stockholms regionråd Irene Svenonius utanför biomedicum. Foto: Ulf Sirborn

Fredagen den 26 februari besökte Stockholms regionråd Irene Svenonius och Tobias Nässén Karolinska Institutet med syfte att öka samverkan inom forskning och pandemiberedskap.

Irene Svenonius, finansregionråd, och Tobias Nässén, tillgänglighets- och valfrihetsregionråd (M), ansvarar över forskningsfrågor i Region Stockholm. När de besökte Biomedicum diskuterade de coronapandemin med rektor Ole Petter Ottersen och professor Lars Engstrand: bland annat hur KI ställde om sin verksamhet våren 2020 och KI:s verksamhet med att sekvensera viruset för att spåra mutationer ibland infekterade i samhället.

– Det är roligt att kunna visa upp den verksamhet vi har byggt upp under pandemin och få ett kvitto på att vi gör nytta i samhället samtidigt som forskningssamarbetet mellan regionen och KI gynnas, säger Lars Engstrand, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Lars Engstrand och medarbetare på KI:s pandemicenter har bland annat varit delaktig i en studie om hur implementering av snabbtester fungerar och hur tillförlitliga dessa tester är. Personalen på Särskilt boende för äldre (SÄBO) testades regelbundet i samarbete med Region Stockholm, Familjeläkarna och Folkhälsomyndigheten. Drygt 4500 tester utfördes och resultaten ska nu sammanställas.