Publicerad: 2018-03-13 14:38 | Uppdaterad: 2019-09-09 14:12

Stipendium för hjärtforskning till Christina Villard och Magnus Dalén

Vi gratulerar Christina Villard och Magnus Dalén som får Stiftelsen Kvinnor och Hälsas forskningsstipendium 2018. Stipendierna tilldelas forskare som gjort insatser för kvinnohjärtat och delades ut av socialminister Annika Strandhäll vid "Woman in red-galan" den 12 mars 2018.

Christina Villard, kärlkirurg vid Tema Cancer, Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid gruppen Kärlkirurgi vid MMK får 100.000 kr för sitt projekt ”Könshormoners roll för utveckling av abdominellt aorta-aneurysm (försvagning av stora kroppspulsådern i buken) hos kvinnor jämfört med män”.

Magnus Dalén, thoraxkirurg, Sektionen för hjärtkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid gruppen Thoraxkirurgi vid MMK får 100.000 kr för sitt projekt ”Könsskillnader hos unga vuxna som genomgår kranskärlskirurgi”.

Kampanjen Woman in Red sprider kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar samt samlar in pengar till klinisk forskning på kvinnohjärtat. Bakom kampanjen står 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillsammans med insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk forskning. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.