Publicerad: 2020-03-02 16:49 | Uppdaterad: 2020-03-02 16:50

Socioekonomiska skillnader och hjärt-kärlsjukdom i Sverige

I sin avhandling visar Ninoa Malki att socioekonomiska skillnader både för förekomst och prognos vid hjärt-kärlsjukdom har varit stabila över tid i Sverige.

Hjärt- och kärlsjukdom står för 30% av den globala dödligheten och är därmed den vanligaste dödsorsaken i världen. Både befolkningsomfattande preventionsåtgärder och interventionsstrategier inom hälso- och sjukvården har bidragit till minskad förekomst och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Socioekonomisk position är sammankopplad med nästan hela utvecklingsförloppet av hjärt- och kärlsjukdomar, alltifrån riskfaktorer, åderförkalkning, till insjuknande, överlevnad och dödlighet.

Ninoa undersökte i sin avhandling hur de absoluta och relativa socioekonomiska skillnaderna i hjärtinfarkt och ischemisk stroke har utvecklats över tid i Sverige. Dessutom studerade hon socioekonomiska skillnader i subkliniska biomarkörer för åderförkalkning samt i läkemedelsförskrivning för förebyggande av hjärt-och kärlsjukdomar.

I Sverige ska alla ha samma tillgång till förebyggande behandling för hjärt-kärlsjukdom oavsett socioekonomisk position, men så är inte fallet idag.

Den 13 mars försvarar Ninoa sin avhandling "Epidemiological studies on socioeconomic inequalities and cardiovascular disease: prevention, progression and prognosis".

Som opponent kommer adjungerad professor Scott Montgomery från Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Ninoas handledare är Pär Sparén, Alexander Ploner, Sara Hägg och Ilona Koupil.

Tid: 09:00
Plats: Föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv.

Kontakt

Ninoa Malki