Publicerad: 2020-09-08 00:00 | Uppdaterad: 2024-04-05 16:03

Smärta på molekylär nivå

porträttbild av Saida Hadjab.
Saida Hadjab. Foto: Stefan Zimmerman

KI-forskare Saida Hadjab förklarar smärta på molekylär nivå i en intervju i tidningen Curie.

I en intervju i Vetenskapsrådets tidning Curie berättar Saida Hadjab, forskare vid institutionen för neurovetenskap, hur hon använder sig av bilder och hur viktiga dessa är i hennes arbete.