Publicerad: 2017-11-02 09:19 | Uppdaterad: 2024-04-05 15:59

Vetenskap blir konst

Den 31 oktober öppnade bildutställningen Den osynliga kroppen på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. En rad forskare vid KI medverkar med bilder från den egna forskningen.

Den nya konstutställningen Den osynliga kroppen berättar historier om pågående medicinsk forskning med bilden som utgångspunkt.

– I mitt arbete med forskningskommunikation har jag ofta upplevt det besvärligt att hitta ett sätt att tala om forskning på ett begripligt sätt utan att förenkla för mycket. Jag fick idén till utställningen när en forskare visade mig en fin bild från sin verksamhet. Vi märkte snart att vi fann ett bra sätt att samtala kring hennes forskning genom att utgå från bilden. Vackra bilder blir här en helt ny ingång till vetenskapen, sa den ansvarige projektledaren Mona Norman vid Ragnar Söderbergs stiftelse på vernissagekvällen.

Den aktuella bilden var tagen i Maria Kaspers forskargrupp, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid KI, och visade ett område i huden där cancer lätt uppstår. Hennes labb studerar hårsäckens stamceller för att förstå deras samband till sårläkning och cancer.

– Möjligheten att få tillgång till ett avancerat mikroskop för att kunna ta den här typen av bilder, där vi bland annat kan studera enskilda cancercellers utveckling, var skälet till att jag valde att förlägga min forskning på KI, sa Maria Kasper som gästade vernissagen tillsammans med doktoranden Karl Annusver, fotografen bakom bilden.

I utställningen samlas en rad verk som skildrar det som inte kan ses med blotta ögat och som ger oss nya kunskaper om hur den friska och sjuka kroppen fungerar. Men bilderna är också vackra att se på, de är konstverk, som efter utställningens planeras auktioneras ut till forskningsstödjande ändamål. Och det finns likheter mellan konst och vetenskap, menar forskaren Saida Hadjab vid institutionen för neurovetenskap, KI.

– Kreativitet är en väldigt viktig ingrediens i både konstnärers och forskares arbete.

Hon medverkar själv med två bilder i utställningen och är en av projektets två vetenskapliga koordinatorer. Hennes stora bildintresse är en viktig motiverande faktor under forskningsarbetet framför mikroskopet.

– Jag letar efter bilder som är förklarande men också vackra. En vacker bild ökar möjligheten att få fram dess budskap, säger hon.

Utställningen, som pågår fram till 7 januari 2018, är ett initiativ av Ragnar Söderbergs stiftelse, i samarbete med Sven-Harrys konstmuseum. Utställningen visar också verk från Hagströmerbiblioteket, Lennart Nilsson Photography och forskare vid ett flertal universitet. I samband med utställningen hålls en rad populärvetenskapliga föreläsningar.

Läs mer om utställningen på denosynligakroppen.se.

Text: Cecilia Odlind

Hela listan på medverkande forskare från KI

 • Eduardo Guimaraes // Christian Göritz lab
 • John Schell // Fredrik Lanner lab
 • Carmelo Bellardita // Ole Kiehn lab
 • Tomas McKenna // Maria Eriksson lab
 • Elisa Floriddia // Fanie Barnabé-Heider lab
 • Javier Calvo Garrido // Anna Wredenberg lab
 • Anders Hånell // Histology course, Neuroscience department
 • Cajsa Classon // Liv Eidsmo lab
 • Saida Hadjab // François Lallemend lab
 • Karl Annusver // Maria Kasper lab
 • Jan Krivanek // Igor Adameyko lab
 • Shigeaki Kanatani & Laura Heikkinen // Per Uhlén lab
 • Katarzyna Malenczyk // Tibor Harkany lab
 • Sten Linnarsson // Sten Linnarsson Lab
 • Matthijs C. Dorst // Gilad Silberberg lab
 • Ada Delaney // Camilla Svensson lab
 • Margherita Zamboni // Jonas Frisén lab
 • Laura Comley // Eva Hedlund lab
 • Nicola Crosetto // Nicola Crosetto lab
 • Sebastian Hildebrand // Fredrik Lanner lab
 • Daniel Fürth // Konstantinos Meletis lab
 • Sofie Ährlund-Richter // Marie Carlén lab
 • Tomas McKenna // Maria Eriksson lab
 • Benjamin Götte // Gerald McInerney lab
 • Anna Rising Lab