Publicerad: 2018-08-27 16:45 | Uppdaterad: 2018-08-28 09:24

Småkärlssjuka vanlig orsak till hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga

Småkärlssjukdom kan vara en viktig bakomliggande orsak till hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen. Det visar ett internationellt lag med forskare från bland annat Karolinska Institutet och AstraZeneca i en studie som publiceras i tidskriften European Heart Journal. Resultatet kan ha stor betydelse för att kunna identifiera patienter i riskzonen för hjärtsviktstypen och för läkemedelsutveckling.

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus och orsakar stort lidande. Hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga, som är en av de två huvudtyperna av hjärtsvikt, saknar idag vetenskapligt beprövade behandlingar och mer forskning behövs för att kunna förstå hur sjukdomen utvecklas och hur den skall behandlas.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med IMED Biotech Unit på AstraZeneca och fyra andra forskningsgrupper i Sverige, USA, Finland, och Singapore genomfört en studie med drygt 200 patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen.

Innovativ undersökningsmetod utvecklad

Inom ramen för studien användes en innovativ icke-invasiv kranskärlsundersökningsmetod utvecklad av professor Li-Ming Gans forskargrupp, IMED Biotech Unit, för att på ett patientvänligt och kostnadseffektivt sätt testa kranskärlens förmåga att öka sitt blodflöde, så kallad Coronary Flow Reserve (CFR), utöver den traditionella metod som används för att få en övergripande bild av hjärtats struktur och funktion.

– Att kunna identifiera patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen är inte bara nyckeln till att förbättra prognosen genom tidig diagnos, utan också för att vi ska förstå de huvudmekanismer som ligger bakom sjukdomen. Därigenom kan vi utveckla framtida riktade terapier, säger professor Li-Ming Gan, chefsforskare och senior medical director på IMED Biotech Unit, AstraZeneca.

75 procent hade småkärlssjukdom

Resultatet från studien, som är den första i sitt slag, visar att 75 procent av patienterna hade så kallad småkärlssjukdom. Vid småkärlssjukdom ser hjärtats kranskärl inte ut att ha förträngningar eller plack vid kranskärlsröntgen, men har samtidigt skador i endotelet som täcker blodkärlens insida. Blodkärlen fungerar då inte som de ska, vilket kan leda till negativa förändringar i hjärtmuskeln. Forskarna drar därför slutsatsen att småkärlssjuka kan vara en viktig bakomliggande sjukdomsmekanism hos patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen.

– Resultaten kommer att ha stor betydelse för att kunna identifiera patienter med risk för att utveckla sjukdomen, men kommer framför allt att ha avgörande betydelse för att kunna ta fram läkemedel för behandling av patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen, säger Lars Lund, överläkare och professor vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.

Resultaten kommer att presenteras under kardiologikongressen European Society of Cardiology (ESC) i München, samtidigt som den publiceras i tidskriften European Heart Journal.

Projektet finansierades av AstraZeneca och forskarna har anslag från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, U.S. National Institutes of Health, American Heart Association, National Medical Research Council of Singapore, och Academy of Finland, Finnish Foundation for Cardiovascular Research.

Publikation

“Prevalence Of Microvascular Dysfunction in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: PROMIS-HFpEF”
Sanjiv J. Shah, Carolyn S. P. Lam, Sara Svedlund, Antti Saraste, Camilla Hage, Ru-San Tan, Lauren Beussink-Nelson, Maria Lagerström Fermer, Malin A. Broberg, Li-Ming Gan och Lars H. Lund.
European Heart Journal, online 27 augusti 2018, doi: 10.1093/eurheartj/ehy531