Publicerad: 2023-06-08 16:29 | Uppdaterad: 2023-06-09 12:36

Samarbete över gränserna när NeurotechEU arrangerade hackathon på KI

Deltagare i NeurotechEU hackathon
Den 31 maj till 1 juni arrangerade NeurotechEU ett hackathon på Karolinska Institutet för studenter och forskare från nio länder. Foto: Erik Flyg

Kreativa idéer föddes när alliansen NeurotechEU arrangerade ett hackathon på Karolinska Institutet. ”Aktiviteter som denna tydliggör värdet av att deltagare från olika discipliner och länder – och i olika stadier av sina karriärer – möts över gränserna i innovativa processer,” säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

Studenter och forskare från nio länder deltog när NeurotechEU, en allians inom EU:s satsning på Europauniversitet, i månadsskiftet maj-juni arrangerade ett hackathon på KI med hjälp av Open Lab. KI är medlem i alliansen sedan 2020.

Uppgiften handlade om att identifiera tekniska lösningar för att hjälpa unga vuxna i tidigt stadium av psykisk ohälsa.

De 56 deltagarna delades in i åtta interdisciplinära team som fick arbeta enligt den kreativa problemlösningsmetoden design thinking. Metoden handlar om att skapa djup förståelse för sin målgrupp och testa sig fram till lösningar som möter målgruppens behov.

Deltagare i NeurotechEU hackathon
Bildgalleri
+ 2 images

App för psykisk kris

Den vinnande idén Xinder är en app som bygger på samma principer som Tinder, men i stället för att söka en potentiell partner har appen en enda funktion: en “nödknapp” som användaren kan nyttja om hen befinner sig i akut psykisk kris. Frivilliga stödpersoner får då ett meddelande om att en person i närheten behöver hjälp så att de kan komma till undsättning.

– Jag som är lite äldre och inte uppvuxen med tekniken på samma sätt lyfte fram vikten av det mänskliga mötet. De yngre har järnkoll på tekniken. För oss blev det en vinnande kombination, säger 45-årige Zoltán Mészar från University of Debrecen i Ungern som var med i vinnarlaget.

Idén kombinerar enligt juryn ny teknik med behovet av medmänsklig närvaro. Den bygger på en app som många unga vuxna känner till, vilket gör att användarna förstår intuitivt hur den fungerar. Att idén är genomförbar redan i dag och inte kräver stora resurser gav också konkurrensfördelar.

– Xinder har potential att svara mot flera olika behov samtidigt; dels behovet av stöd hos individen som mår dåligt, men också det mänskliga behovet av att hjälpa andra, säger Selene Cortes, kanslichef på Riksförbundet för social och mental hälsa och en av medlemmarna i juryn.

Mikrochip som läser av dopaminnivåer

En annan idé som togs fram under hackathonet är ett mikrochip som läser av dopaminnivåer och uppmärksamhetsmönster hos personer med datorspelsberoende. Syftet är att se vilka andra aktiviteter som leder till liknande dopaminpåslag som datorspelandet och därmed skulle kunna ersätta det.

Hackathonet anordnades av NeurotechEU, en tematisk allians kring neurovetenskap och teknologi där universitet från nio länder ingår.

– Aktiviteter som denna tydliggör värdet av att deltagare från olika discipliner och länder – och i olika stadier av sina karriärer – möts över gränserna i innovativa processer. Något det vinnande teamet utnyttjade på ett bra sätt, säger Annika Östman Wernerson, rektor för KI.

Om NeurotechEU

NeurotechEU är ett tematiskt nätverk inom neurovetenskap och relaterad teknologi som syftar till att knyta samman utbildning, forskning och innovation. I NeurotechEU ingår nio universitet från lika många länder: Radboud Universiteit (Nederländerna), Universidad Miguel Hernández de Elche (Spanien), Karolinska Institutet (Sverige), Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Tyskland), Boğaziçi Üniversitesi (Turkiet), University of Lille (Frankrike), Reykjavik University (Island), Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (Rumänien), och Debreceni Egyetem (Ungern).