Publicerad: 2024-03-01 11:59 | Uppdaterad: 2024-03-05 10:53

Samarbete med universitetet i Kragujevac, Serbien

Tre män vid skrivbord som undertecknar en överenskommelse
Prof. dr. Jovan Antovic, Prof. dr. Vladimir Jakovljevic and Prof. dr. Anders Franco-Cereceda

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och fakulteten för medicinska vetenskaper vid Universitetet i Kragujevac i Serbien har nu formaliserat ett flerårigt samarbete genom att underteckna ett Memorandum of Understanding.

–Den här avsiktsförklaringen möjliggör en fördjupning av samarbetet både inom forskning och utbildning av studenter och lärare, säger professor Anders Franco-Cereceda, prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Överenskommelsen avser både forskning och utbildning inom kardiovaskulära vetenskaper, särskilt inom koagulation, hematologi och klinisk kemi. Ett fokusområde är forskningen om kardiovaskulär status hos åldrande patienter med hemofili, fortsätter han.

Samarbetet inleddes genom det gemensamma Erasmus Plus-programmet och fortsatte med utnämningen av professor Jovan Antović till gästprofessor i hematologi vid Universitetet i Kragujevac. Jovan Antović har hållit ett flertal föreläsningar vid universitetet under de senaste åren och fakulteten för medicinska vetenskaper i Kragujevac är en av de bäst rankade fakulteterna inom klinisk medicin i regionen. Fakulteten har ett omfattande internationellt samarbete och många unga lärare och kollegor från universitetet har också utbildats vid Karolinska Institutets laboratorier i Stockholm.

Vid undertecknandet av memorandumet den 12 februari 2024 deltog prof. dr Anders Franco-Cereceda, prof. dr Jovan Antović, rektorn vid University of Kragujevac, Prof. Nenad Filipović, Ph.D., Danka Andonovska som representerade staden Kragujevac, chef för University of Clinical Center Kragujevac, prof. Dr. Slobodan Milisavljević, prodekaner, professorer, lärare, medarbetare och studenter. Undertecknandet följdes upp av intervjuer i både lokal och nationell serbisk TV.