Publicerad: 2021-03-18 10:00 | Uppdaterad: 2021-06-07 15:11

Så påverkar klimatförändringar barns hälsa och välbefinnande

Två barnhänder som håller en jordglob.
Global hälsa. Foto: istock

Klimatförändringar kan ha skadlig effekt på barns hälsa, trots detta finns idag få studier som visar hur klimatförändringarna påverkar hälsan hos barn. En ny studie som sammanställt 300 artiklar på området visar att barns hälsa påverkas både genom direkta förändringar i närmiljön, som ökat extremt väder, och indirekt, som luftföroreningar och förändrade ekosystem. Studien som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet publicerades nyligen i Lancet Planetary Health.

– Förändringarna leder inte bara till ökad dödlighet och sjuklighet från en rad åkommor, utan kan också leda till undernäring, fattigdom och minskad möjlighet till skolgång eftersom klimatförändringar påverkar alla delar av samhället som barn är beroende av för god hälsa. Vidare är det tydligt att det är de redan mest utsatta barnen, i till exempel låginkomstländer som riskerar att bära den största bördan av klimatförändringarna, säger Daniel Helldén, doktorand vid Institutionen för global folkhälsa och försteförfattare till artikeln.

Figur över hur olika faktorer påverkar barns hälsa.
Klimatförändringar och barns hälsa.

På grund av osäkerheten i studierna som sammanställts och att mycket viktig forskning saknas är det dock svårt att beräkna någon exakt siffra för sambandet mellan klimatförändringar och barns hälsa, men det är ofrånkomligt så att barn bär och kommer att fortsätta bära en stor del av sjukdomsbördan från klimatförändringarna.

– Vi måste dock ha mer och bättre forskning kring denna fråga. En av de viktigaste slutsatserna i artikeln är sammanställningen av det som saknas inom området. Det saknas till exempel välgjorda longitudinella studier kring klimatförändringar och barn.

Vi hoppas att vi tillsammans med forskare från andra discipliner tillsammans kan ta oss an dessa forskningsfrågor med tvärvetenskapliga arbetssätt, tillägger Tobias Alfvén, docent vid institutionen för global folkhälsa och sisteförfattare till artikeln.

Publikation

Climate change and child health: a scoping review and an expanded conceptual framework.
Helldén D, Andersson C, Nilsson M, Ebi KL, Friberg P, Alfvén T
Lancet Planet Health 2021 Mar;5(3):e164-e175