Publicerad: 2018-03-05 12:05 | Uppdaterad: 2018-03-05 12:11

Så kopplar forskarna muntorrhet till inkontinens

Personer som använder medicin mot inkontinens löper högre risk att drabbas av muntorrhet, enligt forskare vid Karolinska Institutet.

Gunilla Sandborgh Englund, professor vid institutionen för odontologi på KIMedicinering mot inkontinens, depression, sömnsvårigheter och oro, liksom urindrivande läkemedel för behandling av högt blodtryck är associerat med muntorrhet. En systematisk översikt visar nu att mediciner som användes för att behandla urininkontinens var nästan sex gånger mer troliga att ge muntorrhet jämfört med placebo.

För äldre personer är muntorrhet en vanlig biverkning till medicinering. Muntorrhet kan bland annat leda till svårigheter att tugga och svälja. Därtill ökar risken för karies och orala infektioner. Rekommendationen är att patientens medicinering regelbundet granskas för att identifiera biverkningar, och att dosering och preparatval förändras när så krävs.

Den systematiska översikten genomfördes av forskare vid Karolinska Institutet för att öka kunskapen om sambandet mellan medicinering och muntorrhet. Totalt inkluderades 52 studier.

Läs artikeln i sin helhet

Artikeln är publicerad i Journal of the American Geriatrics Society.

Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis