Publicerad: 2016-11-09 09:12 | Uppdaterad: 2016-11-09 09:12

Röntgenundersökning viktigt i tidig skolålder för tandvårdspatienter med medfödd benskörhet

En ny studie påvisar vikten av röntgenundersökning i tidig skolålder för kort- och långsiktig odontologisk terapiplanering för tandvårdspatienter med medfödd benskörhet.

Varje år föds cirka fem barn med en medelsvår/svår form av osteogenesis imperfecta (OI), även kallad medfödd benskörhet, i Sverige. Sjukdomen beror på mutationer i generna, som styr kollagen typ I, som bland annat finns i benvävnad och tänder. Den är ärftlig och nedärvs autosomalt dominant, men nymutationer är också vanliga. Sjukdomen drabbar såväl skelett som vävnader som innehåller bindväv, och kännetecknas bland annat av benskörhet, skelettfelställningar, kortvuxenhet, ledinstabilitet, skelettsmärta och tandutvecklingsstörningar. Individer med OI kan ha för lite men normalt kollagen (kvantitativ defekt) och får då en lindrigare form av sjukdomen, eller defekt kollagen (kvalitativ defekt), och blir då svårare drabbade.

Forskare vid KI undersökte 128 individer med OI för att se om de hade agenesier, det vill säga om de saknade tandanlag. Undersökningarna bestod av vanlig klinisk undersökning, röntgenundersökning och en mutationsanalys av kollagen typ 1-generna genom ett blodprov.

De fann att agenesi förekom i 17 % i denna grupp. I skandinaviska studier förekommer agenesi i 6 % till 8 % hos friska individer. De fann oligodonti, avsaknad av sex eller flera tänder, i 6 % hos patienter med OI jämfört med 1–2 ‰ hos friska individer. De flesta hade kvalitativt defekt kollagen.

Den höga förekomsten av agenesier vid OI påvisar vikten av röntgenundersökning i tidig skolålder för kort- och långsiktig odontologisk terapiplanering för dessa individer.

Läs hela artikeln på engelska i Oral Diseases

Tooth agenesis in osteogenesis imperfecta related to mutations in the collagen type I genes.
Malmgren B, Andersson K, Lindahl K, Kindmark A, Grigelioniene G, Zachariadis V, et al
Oral Dis 2017 Jan;23(1):42-49