Publicerad: 2020-09-16 09:11 | Uppdaterad: 2020-09-16 09:11

Riskfaktorer för aggressiv bröstcancer

I sin avhandling “Molecular epidemiology studies on risk factors for breast cancer and disease aggressiveness” som Emilio Ugalde Morales försvarar den 2 oktober, använder han molekylär-epidemiologiska metoder för att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och bröstcancerns aggressivitet.

Emilio Ugalde Morales
Doktorand Emilio Ugalde Morales. Foto: Gunilla Sonnebring

Bröstcancer är en heterogen sjukdom och vissa subgrupper karakteriseras av snabb tillväxt och ökad risk för metastaser, vilket medför en sämre prognos. Målet med Emilios studier var att öka vår förståelse av underliggande faktorer bakom utvecklingen av aggressiv bröstcancer för att kunna utveckla bättre förebyggande strategier för att minska sjukdomens dödlighet.

Emilios opponent är Associate Professor Lao Saal från Division of Oncology, Department of Clinical Sciences vid Lunds Universitet. Emilios handledare är Kamila Czene, Jingmei Li, Felix Grassman, Keith Humphreys and Per Hall.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67569242359

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47322

Kontakt