Publicerad: 2018-11-12 14:19 | Uppdaterad: 2018-11-12 14:35

Richard Rosenquist intervjuas om ERIC-initiativet och kronisk lymfatisk leukemi

ERIC, the European Research Initiative on CLL, är en europeisk organisation för att samordna forskningen kring kronisk lymfatisk leukemi (CLL) och relaterade sjukomar.

Vid ERIC-mötet i Barcelona i oktober 2018 intervjuades professor Richard Rosenquist Brandell av Video Journal of Hematological Oncology om forskningssamarbetet. Richard berättar bl a om omfattande samarbeten över flera centra för att karakterisera relevanta mutationer i kronisk lymfatisk leukemi (CLL) och om framtida steg, såsom att identifiera förekomsten och prognostiska värdet av genetiska avvikelser.

Current ERIC research in the CLL genomics field

Genomic discoveries in CLL

Resistance mechanisms in CLL