Publicerad: 2020-02-11 17:30 | Uppdaterad: 2020-02-12 11:39

Rektor Ole Petter Ottersen ledamot i regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science

Måndagen den 10 februari presenterade regeringen fyra samverkansgrupper som knyts till regeringens strategiska samverkansprogram. Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen är ledamot i samverkansgruppen för hälsa och life science.

Regeringens fyra strategiska samverkansprogram är Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Portrait of Ole Petter Ottersen
Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Flyg

– Det är mycket glädjande att KI finns representerat här, särskilt eftersom vi pekar ut just life science och samverkan som prioriterade områden i vår Strategi 2030. Hälsa och life science är viktiga framtidsfrågor som innehåller både stora utmaningar och möjligheter. Sverige har utmärkta förutsättningar att driva utvecklingen inom den här sektorn. En förutsättning för det är excellent forskning och utbildning samt en fungerande och gränsöverskridande samverkan, säger Ole Petter Ottersen.

Samverkansgrupperna består av experter och företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället och det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansgrupperna bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Förordnandena gäller till och med 31 augusti 2022.