Publicerad: 2010-11-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-19 17:29

Pulsåderbråck kan behandlas med astmamedicin

En ny studie från Karolinska Institutet visar att astmaläkemedel skulle kunna användas som behandling vid pulsåderbråck för att minska tillväxten och därmed risken för bristning. På så sätt finns möjlighet rädda liv och reducera behovet av komplicerade och riskfyllda operationer. Resultaten presenteras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Pulsåderbråck, eller aortaaneurysm, är en livshotande kärlsjukdom där väggen i ett segment av den stora kroppspulsådern försvagats, buktar ut och i avancerade stadier riskerar att spricka. Om tillståndet upptäcks i tid kan det vara möjligt att operera men ofta utvecklas sjukdomen obemärkt och personen avlider i en plötslig massiv inre blödning när bråcket går sönder.

Pulsåderbråck är vanligare hos äldre över 65 år och förekommer oftare bland män. En bidragande orsak till sjukdomen är en kronisk inflammatorisk process där ett stort antal signalmolekyler deltar. Detta leder till aktivering av enzymer som långsamt bryter ner proteiner och bindvävens olika komponenter i kärlväggen, vilket bidrar till sjukdomens utveckling och till att kärlväggen slutligen brister.

Kan bilda cysteinyl-leukotriener

Forskare vid Karolinska Institutet har nu funnit att väggen i pulsåderbråck innehåller förhöjda halter av enzymer som kan bilda så kallade cysteinyl-leukotriener. Dessa biologiskt kraftfulla substanser utlöser sammandragning av glatt muskulatur och svullnad i luftvägarna och kan därigenom orsaka astma. Astmapatienter behandlas därför ofta med läkemedel som kan blockera cysteinyl-leukotriener.

– Vi har också funnit att cysteinyl-leukotriener kan stimulera frisättning av proteinnedbrytande enzymer, så kallade metalloproteaser. Dessa kan bidra till försvagningen i kärlväggen och uppkomsten av pulsåderbråck säger professor Jesper Z. Haeggström vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, som är ansvarig för studien.

När forskarna tillsatte astmaläkemedel blockerades cysteinyl-leukotrienerna och de skadliga metalloproteaserna frisattes inte längre. Resultaten tyder därmed på att astmaläkemedel skulle kunna användas som behandling för att minska tillväxten och därmed risken för bristning av pulsåderbråck.

– Dessa astmaläkemedel är både effektiva och säkra och man borde snabbt kunna pröva om de gör nytta vid pulsåderbråck, säger Jesper Haeggström.

Publikation

Increased expression of leukotriene C4 synthase and predominant formation of cysteinyl-leukotrienes in human abdominal aortic aneurysm.
Di Gennaro A, Wågsäter D, Mäyränpää M, Gabrielsen A, Swedenborg J, Hamsten A, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2010 Dec;107(49):21093-7