Publicerad: 2014-05-05 14:31 | Uppdaterad: 2014-08-28 16:28

Publikation i JAMA: Gener och miljö lika viktigt för att förklara autism

Publikation i JAMA: The Familial Risk of Autism

Sven Sandin, Paul Lichtenstein, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson, Christina M. Hultman och Abraham Reichenberg.

JAMA, online 3 May 2014, doi:10.1001/jama.2014.4144, 2014;311(17):1770-1777.